We are looking for you

 

who is having in dept knowledge how to sell technical applications, maintenance philosophies and strategies to decision makers, primarily to the Danish maritime segment.

Uhre & Nybæk is representing some of the most innovative companies, with in equipment for optimizing – cost reduction for the performance and maintenance based upon condition monitoring.
Uhre & Nybæk are representing some of the most innovative companies in the market within condition monitoring equipment. Together with our suppliers we have the common goal to reduce maintenance costs and optimize efficiency on assets for our customers.

We need your effort and skills to expand our visibility and engagement into this very important market.

Our main focuses are torque equipment with an onboard condition monitoring module for engines and vibration Condition Monitoring Systems, applicable for the rest of the rotating equipment, used onboard ships.
Presenting our superior vibration products from Fluke and assist our experts within this area, to‘come aboard’ and present these products and their benefits. You will have to introduce torque measurements and the powerful Condition Monitoring System, Datum Hawk from Datum Electronics.

Service is also in our DNA and we travel all around the globe, to install systems, vibration troubleshooting and perform alignment.

We also provide maintenance strategy solutions as a part of our business, these products you must also present from time to time via Uhre & Nybæk subsidiary CSC Reliability.
CSC Reliability are focused on Asset Management and Reliability which of course relates to Uhre & Nybæk portfolio.

Your profile? Sales representative understanding technical aspects in the engine room and with capability to sell Condition Monitoring maintenance philosophy and Systems to decision makers knowing and understanding the mechanisms in the maritime segment but not limited to this.

Who we are? a young company with focus within Condition Based Maintenance and experts in vibration measurement – analytics and alignment services. We will soon be certified – approved by some of the classification societies and with this, securing our procedures and competences.

Our employees are our most important resources and the most important communicator of the Uhre & Nybæk spirit to our customers. Our motto is, ‘we should have fun while we work’ and we mean it literally. Empathy, trust, openness and ownership are, among many other things, what we have and show. You must of course be able to recognize this in yourself, as a truism.

Applications must be sent to admin@uhrenybaek.dk with relevant information. If you have any questions, please call Claus Stadsbjerg Nybæk on +45 5373 6420 – claus@uhrenybaek.dk.

We will hold interviews on an ongoing basis and will announce when we no longer are searching. You are of course always welcome to submit an unsolicited application and we will of course save the applications we receive for any later use (with respect to GDPR legislation).

 

ORGANISATORISK UDVIKLING I EN EJERLEDET ORGANISATION

Bachelor projektsamarbejde mellem Aalborg Universitet og Uhre & Nybæk

 

Med blot fem år på markedet bekræfter den avancerede niche serviceorganisation Uhre & Nybæk deres eksistensberettigelse, idet de trods coronakrisens globale påvirkning, fortsat er velkonsolideret. Grunden til at de af vores vurdering står stabilt i en kritisk situation som denne, kan skyldes deres stabile økonomi, den fortsat eksisterende efterspørgsel samt deres konstante revurdering og videreudvikling af deres service.

Heidi Maria Olsen tv. og Maria Hauberg Olesen th.

Vi, Heidi Maria Olesen og Maria Hauberg Olesen, har netop færdiggjort vores bachelor i Organisatorisk Læring på Aalborg universitet. Vores Bachelorafhandling baseres på følgende problemformulering: Hvordan kan ledelsen i en ejerledet organisation skabe en god udviklingsproces, og hvilke faktorer er vigtige for ledelsen at erkende i håndteringen af den organisatoriske udvikling?

Vi vil gerne udvise taknemmelighed overfor de involverede parter i dette samarbejde. Til vores samarbejdspartnere, Claus Stadsbjerg Nybæk, Søren Uhre og Morten Nielsen fra Uhre & Nybæk, ønsker vi at sige tak for at give os indsigt i organisationens ledelse samt deres medvirke i interviews og foretaget ledelsesworkshops. Yderligere er vi taknemmelige for den fleksibilitet, de har udvist og dertil de muligheder, de har givet os for at afprøve elementer fra den videnskabelige forskningstilgang aktionsforskning. Dette gav os muligheden for at påtage os en ekstern konsulentfunktion, hvilket er den funktion, vi begge i fremtiden ønsker at kunne udføre på det danske arbejdsmarked. Vi vil yderligere udvise taknemmelighed overfor Uhre & Nybæk bestyrelsesformand Mogens Sparre, der endvidere gennem dette samarbejde har været vores vejleder. Han har jævnfør sin erhvervs- og forskningserfaring bidraget til en kontinuerlig sparring, hvilket har udgjort et berigende tredje perspektiv på denne case.

I undersøgelsen af den organisatoriske udvikling i Uhre & Nybæk, kan vi på baggrund af en opstillet udviklingsdiagnose baseret på teori om udviklingsledelse konkludere, at de befinder sig i overgangen fra pioner- til differentieringsfasen. De helt afgørende faktorer, der tydeliggør organisationens tidligere placering i pionerfasen (også kaldet en organisations opstartsfase) er, at Uhre & Nybæk drives af grundlæggerne, hvortil de tilpasser deres arbejdsgange efter kundens behov, og udviser stor fleksibilitet og improvisation. De afgørende faktorer, der tydeliggør overgangen til differentieringsfasen er, at de kategoriserer og standardiserer arbejdsopgaver, uddelegerer ledelsesansvar, og inddeler i konkrete funktioner. Pioner- og differentieringsfasen er baseret på differentierede fokusområder, hvorfor det kan være udfordrende for ledelsen at navigere i den fases elementer, de vurderer, er mest fordelagtige for organisationen at følge. Vi vurderede at ledelsen både individuelt og kollektivt måtte erkende, at det ville være fordelagtigt at udforme et ledelsesfundament de alle kunne stå inde for og dertil lede ud fra, i ønsket om på sigt at fremme såvel den organisatoriske udvikling som læring. På baggrund af en dialog om Uhre & Nybæk identitet, mål og udvikling, udarbejdede ledelsen i workshop I, dertil et ledelsesfundament bestående af følgende fire fokuspunkter:

  • “Feel good” – Have det sjovt mens vi er her
  • Bibeholde pioner – innovative tilgang
  • Fastholde kultur/DNA
  • Udpege retning – sætte standarder

Vi vurderer, at det at skabe et ledelsesfundament også forpligter, hvorfor ledelsen er nødsaget til at kortlægge hvilke handlinger, der ligger til grund for de enkelte punkter i ønsket om at kunne anvende ledelsesfundamentet aktivt i den daglige ledelse. Dette blev det primære fokus i workshop II. Nedenfor vil der derfor fremgå konkrete operationaliseringstiltag, der for fremtiden vil eller på nuværende tidspunkt allerede understøtter det valgte fokusområder.

 

Fokusområde Operationaliseringstiltag
Feel good – have det sjovt mens vi er her ●      Fire-dags uge

●      Aktivt at fejre succeserne

●      Udvise tiltro til medarbejderne

●      Bibeholde månedsmøderne for hele organisationen, i ønsket om at fremme bevidstheden om økonomi, status og teknik men også for det sociale sammenværd.

●      Skabe et fælles domicil

Bibeholde pioner – innovative tilgang ●      Lade sig inspirere af innovative tanker fra den nyopstartede organisation  –  CSC Reliability der har fokus på reliability, asset management og værdiskabende vedligehold.

●      Uddelegere ansvar og specificere deres fremtidige roller som ejere, så de kan fokusere der hvor de gavner organisationen mest og finder største drivkraft.

Fastholde kultur/DNA ●      Bibeholde  “Feel good”

●      Skaber rum for de spørgsmål der måtte være i udviklingsprocessen

●      Kulturen skabes af de mennesker der udgøre organisationen, hvorfor den i en organisatorisk vækst og udvikling kan være kompliceret at fastholde. Ejerne ønsker dog aktivt at fremme ejerskabs og ansvarsfølelse.

Udpege retning – sætte standarder ●      Ser strategisk vigtighed af ordrer og kunder.

●      Bibeholde den fælles forståelse af målet.

●      De vil være de bedste og skabe et godt rennome → Skaber en øget kundestab som kræver en øget medarbejderstab og derfor vil de naturligt blive store også i antallet af medarbejdere, det er dog ikke målet.

 

 

Slutteligt ønsker vi at fremhæve konkrete perspektiver og oplevelser der har medvirket til at udvide vores forståelse. Vi har fået indsigt i en avanceret nichepræget serviceorganisation, der bliver ledet af to ejere med markant forskellige personligheds- og kompetence profiler. Ejernes forskelligartethed skaber, af vores forståelse mange muligheder, hvis de forstår at handle korrekt på baggrund af denne forskellighed, idet den ene ejers svaghed kan være den anden ejers styrke.

Vi har gennem dette samarbejde erfaret, at det gennem virtuelle platforme for os, var udfordrende at afkode den nonverbale gestikulation. Vi erfarede yderligere, at det var udfordrende at følge de uskrevne regler og dogmer, der eksisterer i den menneskelige interaktion, som at aflæse kropssprog og mimik i ønsket om ikke at afbryde hinanden, og samtidig sikre en gensidig forståelse af det kommunikerede budskab. Vi blev derfor bevidste om vigtigheden af fysisk kontakt under interaktionen i et projektsamarbejde, idet den netop ikke var tilstede.

Vi har under samarbejdet med Uhre & Nybæk lært at en organisation ikke nødvendigvis har brug for en langsigtet strategi for at sikre den organisatoriske udvikling. Det er, af vores forståelse, ikke nødvendigt at udforme de traditionelle strategiske 5-10 års planer for Uhre & Nybæk, idet de er højdynamiske. Ejerne af Uhre & Nybæk er derfor nødsaget til at er være omstillingsparate i forhold til de udefrakommende impulser fra omverdenen, forårsaget af globaliseringen samt digitaliseringen. Vi erkendte derfor, at denne organisation ikke havde behov for, at vi i samarbejde med dem udformede en langsigtet strategi. Vi skulle i stedet udforme et ledelsesfundament der udgør en procesorienteret, handlingsbaseret og emergent strategi.

Yderligere har vi i samarbejdet lært, at en organisation ikke behøver at besidde alle elementer fra den anvendte teori. Vi lærte derfor vigtigheden af blot at være inspireret af teorier i mødet mellem teori og praksis. Vi har fået en erkendelse af, at organisationer er skabt på baggrund af de individer, der udgør den. Idet organisationer består af individer, og ikke to individer er ens, forstår vi derfor, at ikke to organisationer er ens. Vi har gennem vores bacheloruddannelse derfor fået udvidet vores forståelse om den forskelligartethed, der opstår i organisationers behov, udvikling og processer.

 

 

Uhre & Nybæk har gennem længere tid arbejdet med tanken om at supportere og udvikle koncepter indenfor Reliability, Asset Mangement og Værdiskabende vedligehold til danske og udenlandske kunder.

I samarbejde med DDV afholder Uhre & Nybæk GRATIS webinar for medlemmer  med vor Søren Uhre som foredragsholder.

Corona – Convid 19 har ramt os alle, vi er alle raske, online og vores teknikere er stadig klar til at analysere på dit vitale udstyr.

Uhre & Nybæk´s nye Online Condition monitoring kuffert, kan leveres ved jeres dør, hvorefter i selv monterer op til 6 accelerometer og  en speed sensor.

Når dette er gjort, kan vores teknikere konfigurere Vibguard Condition Monitoring System fra vores kontorer – hjemmearbejdspladser og data vil straks streame til vores server.

Samtidig kan du følge vibrations data live på den trådløse tablet, der er tilknyttet systemet eller et særligt opsat Asset View.

På denne måde har vi mulighed for at monitorere jeres anlæg, der måtte have brug for ekstra opmærksomhed, uden at skulle indenfor jeres døre.

Alt i skal gøre, er at finde en 230V forsynings-spænding og monterer accelerometrene efter vores anvisning.

Hvis du vil vide mere, så kontakt os endelig.

 

Årsskiftet har betydet en ændring i ledelsesstrukturen hos Uhre & Nybæk. Der er formeret en bestyrelse, hvori Mogens Sparre er indtrådt som formand.

Øvrige medlemmer er ejerne Søren Uhre (CTO) og Claus Stadsbjerg Nybæk (CEO).

Mogens har de sidste par år, været en uvurderlig hjælp og støtte, i forhold til den transformation U&N gennemgår. Med den tættere tilknytning til drift og fortsat udvikling, forventes det at Mogens i endnu højere grad, kan bidrage til disse processer med hans mangfoldighed og mange kompetencer.

Mogens Sparre fortsætter udover hvervet som bestyrelsesformand for Uhre & Nybæk, sit virke på Aalborg Universitet og Wise Mind.

 

Annoncering af 2.5 softwareopdateringen
RDI Technologies er glad for at kunne annoncere den nyeste opdatering af sin prisbelønnede software til Iris M ™ og Iris MX ™ systemer. Denne nye opdatering vil være tilgængelig for alle opdateringsberettigede kunder. Det vil udvide brugen af ​​Motion Amplification ™ -software til nye applikationer og gøre det lettere og mere robust at bruge.

Nøglefunktioner i 2.5 softwareversionen
Analyse af roterende aksler: Flere funktioner, der er relateret til analysen af ​​roterende aksler, er tilføjet, herunder inspektionsoptagelser til optagelser, optagelser med høj densitet, detektion af akselens omdrejningstal, måling af akselforskydning.
Forbedret MP4-eksport: Med MP4-eksport kan du nu specificere opløsningsformatet og kvaliteten af ​​den video, der er produceret. Brugere vil være i stand til at vælge Full HD-, HD- og SD-formater, så de kan kontrollere størrelsen og kvaliteten af ​​filerne.
Trimoptagelser: Motion Amplification ™ understøtter nu muligheden for at trimme uønsket indhold fra eksisterende optagelser.
Relative fase beregninger: Motion Amplification ™ understøtter nu relative fase beregninger. Specificer en fase reference, og frekvensen af ​​interesse og relative faseværdier beregnes for alle de viste bølgeformer. Dette vil give brugeren mulighed for ikke kun at se, at et aktiv er ude af fase, men også beregne et nøjagtigt tal for at identificere relativ bevægelse inden for et billedes kontekst og mere effektivt finde fejlen.
Filtrering: Mere effektive filtreringsindstillinger giver brugerne mulighed for at filtrere baseret på amplitude tærskler og isolering af toppe ved hjælp af en grafisk grænseflade.
Batchforstærkning: Brugere kan også anvende Motion Amplification ™ på hele batch af data, hvilket gjord at brugeren skulle vente på forstærkning af individuelle optagelser.

Kontakt os hvis du vil høre mere eller besøg

 

Fluke Corporation overtager PRÜFTECHNIK

Uhre & Nybæk går en spændende tid i møde, med endnu flere muligheder og løsninger i de fremtidige opgaver. Fluke Corp. den førende globale virksomhed indenfor test og målings udstyr har overtaget det tyske PRÜFTECHNIK som er førende indenfor laseropretning, tilstandsovervågning og non-destruktiv testning.

Om Fluke Corporation

Grundlagt i 1948, Fluke Corp. er på verdensplan førende indenfor professionelle elektroniske testværktøjer, software til måling og tilstandsovervågning. Fluke-kunder er teknikere, ingeniører, elektrikere, vedligeholdelsesledere mv. der installerer, fejlfinder og vedligeholder industrielt, elektrisk og elektronisk udstyr og kalibreringsprocesser.

Besøg Fluke på www.fluke.com

Om PRÜFTECHNIK

PRUFTECHNIK er global leverandør af vedligeholdelsesteknologi med bredt produkt-, service- og uddannelses sortiment, som er skræddersyet til vedligeholdelsespersonalet indenfor laseropretning, vibrationsanalyse, tilstandsovervågning og non-destruktiv testning.

Besøg PRÜFTECHNIK på www.pruftechnik.com

 

Et stærkt partnerskab som Uhre & Nybæk ser frem til at være en del af. Besøg os på vores hjemmeside www.uhrenybaek.dk

________________________________________________________________________________

Fluke Corporation acquires PRÜFTECHNIK

Uhre & Nybæk new challenges and even more options and solutions in the task that awaits. Fluke Corp. a global leader in test and measurement instruments, has acquired Germany-based PRÜFTECHNIK a market leader in precision laser shaft alignment, condition monitoring, and non-destructive testing.

 About Fluke Corporation

Founded in 1948, Fluke Corp. is a world leader in compact, professional electronic test tools and software for measuring and condition monitoring. Fluke customers are technicians, engineers, electricians, maintenance managers etc. who install, troubleshoot, and maintain industrial, electrical, and electronic equipment and calibration processes.

Visit Fluke on web www.fluke.com

 About PRÜFTECHNIK

PRÜFTECHNIK is a global maintenance technology supplier with a wide product, service and training range tailored to the needs of the maintenance professionals in areas of shaft alignment, vibration analysis, condition monitoring and nondestructive testing.

Visit PRÜFTECHNIK on web www.pruftechnik.com

 

A strong partnership which Uhre & Nybæk looks forward to be a part of. Visit us on our web www.uhrenybaek.dk

The last few days, we have had the pleasure of a visit in Denmark, from our valuable supplier of torque and power measurement equipment, Datum Electronic.

Personalized by sales manager Paul Lynch, we received the official certificates as their authorized distributor of the amazing products from Datum Electronics.

Both Datum and Uhre & Nybæk, are passionate with their work and products but do of course recognize others passions and dedication to their products.

So besides meeting mutual customers, there also was the time to visit a local distillery, where the owner Thorbjørn Kristensen showed to us his distillery, told the history of gin and gave a taste of his fine products.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, så kontakt os endelig.