Koblinger

 

 løsninger_forside_Koblinger Koblinger overfører drejningsmomenter i roterende systemer. Denne type af kraftoverførsel er stadig til stede i produktions-og forarbejdningsindustrien. Mange forskellige typer af koblinger anvendes:

 

  • Stiv
  • Fleksibel
  • Torsionskoblinger
  • Kardanaksel koblinger med flere

Utilstrækkelig vedligeholdelse og ukorrekte opretning af koblinger kan resultere i følgende problemer:

  • Skader på maskiner og produktions tab på grund af driftsstop
  • Effektivitet tab, idet energiforbruget øges
  • Øget slid på lejer og tætninger
  • Lækage, overophedning, vibrationer og/eller forringelse af produktkvalitet.

Moderne laser-optiske koblingsopretnings metoder fra PRÜFTECHNK, tilbyde højere præcision og lettere betjening sammenlignet med konventionelle metoder såsom søgerblade, retskinner og måleure.

 

Løsninger

 

Tilstandsovervågning

Tilstandsovervågning

Fieldbalancering

Field balancering

Vibrationsanalyse

Vibrations analyse

Akselopretning

Aksel opretning

Geometrisk opretning

Geometrisk opretning

Kardanaksler

Opretning af kardanaksler

Koblinger

Montering af lejer

   

Lukket for kommentarer