Tilstandsovervågning

Vibrations baseret tilstandsovervågning af maskiner

Puls, temperatur og blodtryk er vigtige indikatorer når vi betragter vores egne helbredstilstand, det samme gælder for maskiner. Fordi alle maskiner i nogen grad vibrere på grund af driftsforhold og rotation, er det let at måle, vibrationer er basis for vurdering af maskinens tilstand. Tilstandsovervågning omfatter basalt måling og optagelse af de overordnede vibrations værdier og driftsparametrene. Det giver informationer og mulighed for at vurdere maskines generelle tilstand eller meget specifikke ”sygsomme”. Afhængigt af hvor vigtig den specifikke maskine er for produktionsprocessen, kan maskinen overvåges kontinuerligt eller tjekket med regelmæssige intervaller. Dette opnås med online systemer for tilstandsovervågning eller med bærbare dataopsamlere, med rute funktionatliteter og tilstrækkelig hukommelse.

Mere information:

Service

Downloads

motor-blaeser

Mindre nedetid – større profit

Desto tidligere du kan detektere en forværring i en maskines tilstand, desto hurtigere og bedre kan du planlægge og udføre de nødvendige tiltag for forbedring.

  • Indkøbe reservedele i tide
  • Planlægge ressourcer
  • Udføre reparationer når det er planlagt

Dette giver ikke kun besparelser på reparations og vedligeholdelses kontoen, det giver også øget indtjening fordi levetiden på maskinen er styret optimalt og udnyttes fuldt ud.

Metoder og parameter ved vibrationsbaseret tilstandsovervågning

  • Kontinuerlig og periodisk overtagelse af overordnede værdier (online)
  • Tidsbaseret, periodisk overtagelse af overordnede værdier (offline)
  • Bredbånd tilstands parameter, som RPM værdier af vibrations hastighed
  • Smalbånd diagnose parameter, som 0 – peak, i frekvensbåndets første harmoniske (ubalance)
  • Trends på overordnede værdier til forudsigelse af resterende tid til næste service og optimering af det efterfølgende vedligehold.
  • Applikation for standard evaluering af vibrationer i roterende maskiner (ISO 10816-3, VDI 1940)

 

Produkt oversigt

 

VIBGUARDNæste generations udrustning til avanceret tilstandsovervågning

vibscanner  

VIBEXPERT II

Eksperten i dataopsamling, vibrationsanalyse og field balancering

VIBSCANNER

Den smarte dataopsamler og vibrationsanalyst

VIBSCANNER Ex

Den smarte dataopsamler til ATEX/Ex zoner

vibguard vibrotector

VIBGUARD COMPACT

Intelligent online monitorering

VIBGUARD

Næste generations udrustning til avanceret tilstandsovervågning

VIBROTECTOR

Vibrations transmitter for maskinbeskyttelse

vibrex vibronet-signalmaster

VIBREX

Effektiv, nem, økonomisk – maksinbeskyttelse med VIBREX

VIBRONET SIGNALMASTER

Testet Online tilstandsovervågning for industrielle anlæg

wearscanner online-view-software

WEARSCANNER

Online partikel tæller som ”måler” slidte partikler i olienindustrielle anlæg

ONLINE VIEW 4.0

Status på maskinen med et hurtigt kig, ligefremt og lige meget hvor du er

Vores services

Inspektioner og slid analyser

Vibrations overvågning og analyse

Accept test

Levetids overvågning

Telediagnose

Certificeret overvågnings center

Service Vores serviceafdeling tilbyder vibrationsmåling og overvågning af alle typer

Anlæg med fokus på høj kvalitet og præcise analyser: Kontakt os for yderligere informationer

Lukket for kommentarer