Lejers levetid, diagnoser og levetidsforlængelse

20. november 2017

Bearing failure detection and prevention

Hos Uhre & Nybæk arbejder vi ikke ‘kun’ med vibrationsmåling, alignment og balancering som værktøjer. At hjælpe vores kunder til en sikre drift og dermed tid til optimering og andre vækstsfremmende tiltag, sætter vi stor pris på og en ære i.

Vi ’støber’ ikke alle kuglerne selv, vores fantastiske leverandører støtter os dagligt med gode, innovative produkter og vigtige informationer. Følger du linket, får du en længere gennemgang omhandlende lejer og hvad vi kan gøre, for at gøre det endnu bedre. Det er stifteren af Mobius Institute, Jason Tranter, som fortæller om hvordan man kan lave ændringer for, at forlænge levetiden af rulningslejer gennem valg af de rigtige vedligeholdelsestrategier og teknikker. Nogle af de sammenfattede teknikker omfatter præcisions balancering, præcisions alignment, resonans eliminering, indledende installations metoder, forbedrede smøringspraksis og andre tiltag.

Bearing failures, detection and prevention by Jason Tranter

Hvorfor denne video? Formålet med denne video præsentation er, at fremhæve det faktum, at det ikke er nok blot, at bruge vibration analyse og andre overvågning teknikker til at detektere, at et leje er ved at ‘fejle’. Det er vigtigt at forstå årsagerne og fejl mulighederne og at gøre alt, hvad der er muligt for at reducere sandsynligheden for lejefejl.

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om, hvordan og hvorledes vi kan hjælpe til til en sikre drift og længere levetid på dine anlæg, så kontakt os endelig.

Jason Tranter, stifter af Mobius Institute

Aftale om udstyr til vibrationsmåling i hus

1  November 2017

Seeing is believing – vibrationsmåling med kamera

Uhre & Nybæk har fået eksklusiv aftale om salg af  IRIS Motion Amplifikation i Danmark. Aftalen er denne gang direkte RDI Technology, som har hovedkvarter i Tennessee, USA.

Skaberne af den unikke software, Jeff Hay og Robert Wilson som vi mødte i forbindelse med IMVAC 2016 i Orlando, udtrykker stor tilfredshed med aftalen og ser frem til dette direkte samarbejde. Hos Uhre & Nybæk glæder vi os over aftalen og dermed muligheden for, stadig at kunne tilbyde denne unikke teknik til nuværende og potentielle kunder.

Vibrationsmåling med IRIS Motion Amplifikation kameraet, er en fantastisk teknik der på ganske kort tid, kan visualisere vibrationer i alle typer anlæg, også i bygninger, vindmøller, broer, kort sagt alt. Følg de 2 link og se hvad teknikken kan gøre for dig.

https://www.rditechnologies.com

http://www.uhrenybaek.dk/iris-m-overvaagning

Uhre & Nybæk has received exclusive agreement on the sale of IRIS Motion Amplification in Denmark. The agreement is this time directly RDI Technology, headquartered in Tennessee, USA.

The creators of the unique software, Jeff Hay and Robert Wilson, whom we met in connection with the IMVAC 2016 in Orlando, express their great satisfaction with the agreement and look forward to this direct collaboration. At Uhre & Nybæk we look forward to the agreement and thus the opportunity to still offer this unique technology to current and potential customers.

Vibration measurement with the IRIS Motion Amplification camera is a fantastic technique that in a very short time can visualize vibrations in all types of installations, including buildings, wind turbines, bridges, in short everything. Follow the 2 link and see what the technique can do for you.

https://www.rditechnologies.com

http://www.uhrenybaek.dk/iris-m-overvaagning

Nyt fra Prüftechnik – SONOCHECK ultralyd til vedligehold og fejlfinding

24. oktober 2017

SONOCHECK – udstyr til måling af ultralyd

længe ventet men bedre sent end aldrig. Uhre & Nybæk kan nu præsentere ny teknologi, måling af ultralyd fra vores i forvejen indholdsrige værktøjskasse.

Prüftechnik har lanceret udstyr til ultralydsmåling og som sædvanligt, ikke bare ’standard’ udstyr. Hidtil har udstyr til ultralydsmålinger kun haft mulighed for at vise resultatet i et smalt frekvensområde, hvilket gjorde fejlsøgning kompliceret. Tidligere udstyr har haft mulighed for samme frekvensbånd, men man har aldrig tidligere haft mulighed for at se hele frekvens spektret i ét billede. Dette er nu muligt, hvilket er et kæmpe skridt i brugen af ultralyd som et condition monitorings værktøj.

Vi ser frem til at modtage vores demoudstyr i næste uge og kontakt os gerne for en demonstration.

Ultralyd måling

SONOCHECK, måling efter lækage

Pressemeddelselse fra Puftechnik:

Listen to what’s coming from inside!

Uncompromising ultrasound leak detection with SONOCHEK by PRUFTECHNIK

ISMANING – October 24, 2017– With the new SONOCHEK ultrasonic testing device, PRUFTECHNIK, the Bavarian specialist for condition monitoring systems, is entering a new field of preventive maintenance. Thanks to the new SONOCHEK, it is possible to localize specific leaks on high pressure pipes and to evaluate the total loss volume. Its broad bandwidth of 20 to 100 kHz allows almost every leak on all industrial compressed gas and air pipes to be tracked, even from a distance.

 

The SONOCHEK handheld testing device comes with two apps: SONOLEVEL and SONOLEAK.

  1. SONOLEVEL

The SONOLEVEL app is the universal leak detection tool. You can search and find leaks with this app, carry out basic condition monitoring tasks for bearings, check that the condensate separator is in working order and monitor electric control cabinets for spark production. To this end, the handheld equipment is fitted with various sensor attachments for both the airborne (non-contact) and the structure-borne (contact-conditioned) transfer of ultrasound.

  1. SONOLEAK

The SONOLEAK app makes the new leak detection system unique. On the one hand, it is used for precise localization of leaks on all compressed air and gas pipes while it can also be used to determine the exact leakage loss volume. A target measurement of only one second is already sufficient to determine the exact loss volume. The corrective action can be identified immediately thanks to the classification of the leak into five different categories.

 

The broad application spectrum of between 20 and 100 kHz makes it possible to precisely localize all types and sizes of leaks on gas and air pressure systems as well as damage to condensate separators, control cabinets or motor bearings. All ultrasound signals are directly converted into digital signals in the equipment. Reports can therefore be generated quickly and stored with text and voice memos as well as images thanks to the integrated camera.

 

The user is guided intuitively through the menu. The large touch display enables quick and easy operation similar to a smartphone. Reports can be saved in various formats such as PDF or CSV and transferred to a computer via a USB connection. This gives the user a complete documentation and an optimally functioning system without any energy loss.

More information: www.pruftechnik.com

PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany

About PRUFTECHNIK:

The PRUFTECHNIK group, with subsidiaries and partners in more than 70 countries worldwide, is continuing to set new standards with innovative technical developments in the sectors of machine laser alignment, condition monitoring and nondestructive testing to maximize and optimize machine and plant availability and to secure product quality

Vibrationsmåling og analyse med Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Samarbejde om vibrationsmåling og analyse med Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Relationen til Skive Fjernvarme stammer tilbage fra tiden før Uhre & Nybæk. Det første møde om vibrationsmålinger på anlæggene blev holdt for mere end 5 år siden. Nogle ting er værd at vente på. Tanken om vibrationsmålinger som et tilstandsbaseret vedligeholdelsesværktøj, er i de 5 forgangne år modnet og nu blandt andet realiseret, ved indkøb af VibXpert II vibrationsdata opsamler. Lejehaverier på det unikke forgasningsanlæg har indgået i beslutningsgrundlaget for investeringen.

Jens Ole Skov og Rasmus Hvid Kærsgaard deltog i november 2016, i et vibrationsseminar som Uhre & Nybæk afholdt sammen med DDV.
Dette gav anledning til flere møder og i sidste ende som nævnt til indkøb af VibXpert II.

I de fleste tilfælde hvor vi har serviceaftaler og hvor der fysisk optages vibrationsmålinger, udføres målingerne af vores teknikker.

Rasmus og Jens Ole har valgt selv at købe instrumentet og montere Vibcode punkter, da de ønsker stor fleksibilitet i forhold til at måle på anlæggene når disse er i drift samt muligheden for hurtigt at ændre på intervallerne mellem målingerne. Planen er også, gradvist at øge omfanget af anlæg, der skal vibrations overvåges.

”Vibrationsanalysen vil vi overlade til jer, som er eksperter” erklærede Rasmus og tilføjede: ”vi har ikke den fornødne tid og viden til, at foretage vibrationsanalyser”. Sammen med René Pedersen fra Skive Fjernvarme, monterede vores serviceteknikere Jesper Molsen Jensen og Claus Sidelmann Nielsen, Vibcode punkter på de 31 udvalgte anlæg. Udover forgasningsanlægget, blev der monteret Vibcode målepunkter på generatorer og diverse pumper.

Ventilationsanlægget for de 3 gasmotorer, måtte dog have fastmonterede accelerometer, da man ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kunne benytte Vibcode systemet.

Vibcode målepunkter monteret på askesnegl.

Brugen af fastmonterede målepunkter er også vigtig, når målingerne og analyserne skal danne grundlag for de fremadrettede vedligeholdelsesaktiviteter.
Måler man ikke nøjagtigt samme sted og tilnærmelsesvis under de samme driftskonditioner, er den tendens man søger i målingerne nærmest ubrugelig.

Da monteringen af Vibcode målepunkterne var fuldført, gav Jesper et kort kursus i brug af Omnitrend software. Jesper havde i samråd med Søren Uhre opbygget en målerute, så de for hvert anlæg nødvendige måleopgaver var indeholdt i måleruten.

 

 

René Pedersen og Rasmus Hvid Kærgaard kan derfor nu, uden yderligere assistance fra Uhre & Nybæk, foretage upload og download af målerute i mellem PC og VibXpert II. I Omnitrend er der mulighed for, at følge med i trends i målingerne og dermed kan Skive Fjernvarme være opmærksomme på de mindste ændringer i anlæggene.

4 gange om året, sendes målingerne til analyse hos Uhre & Nybæk. Sådan lyder den nuværende aftale og antallet af analyser kan med tiden ændres. ”Det er vigtigt i starten af et forløb som dette, at få så mange målinger som muligt, for at ’lære’ anlæggene at kende” uddyber Søren Uhre.

Dermed indikere han også, at tilgangen til hvor meget og hvor tit der skal måles og analyseres, er meget dynamisk og forskelligt fra anlæg til anlæg og kunde til kunde.

Har du lyst til at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så kontakt os endelig.

Skive Fjernvarme a.m.b.a. har i dag ca. 3.591 målerenheder og et varmesalg i 2016/17 på ca. 118.225 MWh varme. Varme produceres bl.a. på et af verdens største forgasningsanlæg af sin art hvor biomasse forgasses og gassen bruges i 3 gasmotorer som producerer el og varme. Drift og vedligeholdsafdelingen arbejder strategisk med at optimerer processerne og minimerer uplanlagte stop, hvor blandt andet vibrationsovervågning er blevet et vigtigt vedligeholdsværktøj.

Vibrationskurser fra Mobius Institute hos Uhre & Nybæk 2018

Vibrationskurser fra Mobius Institute 

10. Oktober 2018

Mobius Institute aktiviteter i Danmark 2018

Vi har taget fat på nyt kursus år 2018 så det er tid til at sætte kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage i et af de kurser vi tilbyder fra Mobius Institute.

Vi har foreløbig i 2017 haft 25 kursister igennem vores kurser i vibrationsteknik og analyse Kategori I, årets sidste kursus er et Kategori II afholdes 27. november – 1. december 2017, der er stadig få ledige pladser.  Mobius Institute har herved været medvirkende til, at hæve standarden og sagligheden, til glæde og gavn for dem som modtager vibrationsrapporterne.

Vi vil gerne sammen med Mobius Institute, fortsætte med udbredelse af god praksis og ikke mindst, en certificeret forståelse for vibrationsanalyse.

Der er derfor planlagt 3 kurser for 2018 og datoerne er som følger;

Kategori I:         5. – 8. marts (4 dage).

Kategori II:         25. maj – 1. juni (5 dage).

Kategori III:       12. – 16. november (5 dage).

Alle kurserne afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart, hvor der også er mulighed for at overnatte.

Vi har stadigvæk de gode værktøjer fra Mobius Institute, I Learn Reliability (iLR) og I Learn Vibration (iLV). Der vil blive tale om adgang via en web portal, hvor til der kan købes adgang til de forskellige programmer. Vi arbejder også på, at værktøjerne I Learn Balancing (iLB) og I Learn Alignment (iLA) bliver gjort tilgængelige på denne måde. Alle værktøjerne kan også købes til egen brug, kontakt os endelig for flere informationer.

Mobius Institute activities in Denmark 2018

A new year 2018 is set for our courses and therefore it is also time to put a mark into your calendar, if you want to attend one of the vibration courses, we are offering from Mobius Institute.

We have until now 2017 had 25 students though our courses in vibration and analysis in Category I. The last course Category II is held from 27th  November – 1st December 2017, there are a few availble places left.  Mobius Institute has again contributed to a higher standard for analysing vibrations signals, for the benefit of those whom receive the vibration reports.

We would like, together with Mobius Institute, to continue disseminating good practice and not least, a certified understanding of vibration analysis.

There are therefor planned 3 courses for 2018 and the dates are as follows:

Category I: March 5th – March 8th (4 days).

Category II: May 28th – June 1st (5 days).

Category III: 12th –  17th November (5 days).

All course are held at Severin Kursuscenter in Middelfart where there is possibility to stay.

We still have the excellent tools from Mobius Institute, I Learn Reliability (ILR) and I Learn Vibration (ILV). There will be a paid access via a web portal to the various programs. We’re also trying to get the tools ILearn Balancing (ILB) and ILearn Alignment (ILA) available via web portal. All the tools can also be purchased for your own use. Contact us for more information

Ny opretningsservice – opmåling af extruder

12. april 2017

TubeCheck – indvendig måling med høj nøjagtighed

TubeCheck, en ny måle teknik tilbydes nu fra Uhre & Nybæk via vores svenske kollegaer fra MLT, til kunder der ønsker at udføre målinger inde i rør eller cylindere. Formålet kan være at detektere slitage eller kontrolmåling af diameter, længde og brede. Det har tidligere været meget svært at udføre en så nøjagtig måling indeni for eksempel ekstrudere. MLT har stor erfaring fra plastindustrien og denne erfaring og deres nyeste produktudvikling, vil Uhre & Nybæk naturligvis gerne dele med eksisterende og nye kunder, på det danske marked.

TubeCheck er et måleredskab som anvendes sammen med vor avancerede lasertracker. Lasertrackeren er et nøjagtigt og bærbar koordinat målesystem som sender en laserstråle ud mod en målebold som indeholder en reflektor prisme, en såkaldt SMR. Prismet sender laserstrålen tilbage og et 3D koordinationspunkt kan gemmes. Målemulighederne er næsten ubegrænsede så længe der er frit udsyn til målebolden. MLT kan måle rør ned til Ø 70mm og nogen øvre grænse for diameter findes ikke.

Flexible måling

TubeCheck giver dig en fuldstændig indvendig måling. Målingen viser diameter, brede og positionen på diameteren som let kan beregnes om til længden på røret. Kunden vælger selv hvilket område i røret og i hvilken udstrækning man har interesse i at måle. Hvor vidt det er hele røret med eksempelvis et måleinterval på 200mm eller bare en sektion på 500 mm med et måle interval på 10mm.

Enkle rapporter

Alle måledata gemmes og repræsenteres enkelt og visuelt i en rapport med det ønskede nominelle mål og tolerancer.

Målepunkterne kan gengives med farveafvigelser og diagrammer

Rapporterne leveres i PDF format. Ønsker du selv, at rotere eller zoome ind på rørets målepunkter og afvigelser, sender vi målefilen og den gratis Viewer software.

Kontakt os hvis du ønsker at høre mere, vi sender også gerne en brochure, se vores kontaktside for dette.

Opretning ledte til undersøgelse af resonance problemer

1.  Februar 2017

IRIS M amplifikation kamera

En lidt ældre historie som netop i disse dage, er blevet yderst relevant. Vi er netop blevet forhandlere i Danmark af IRIS M amplifikation kamera, udviklet af RDI Technology fra USA. RDI Technology http://www.rdi-technologies.com er repræsenteret af I-Care http://www.icareweb.com i Europa og det er via dem, vi nu har fået forhandlingen.

En af udfordringerne ved denne opgave var, at overbevise kunden og dennes kunde om, at tingene ombord faktisk forholdte sig som vi sagde. Vi kan med vores vibrationsmålinger (fasemålinger med videre), sagtens danne os et billede af, hvordan det vi måler på, rent faktisk bevæger sig. Med vores nye teknologi, kan vi nu hurtigt visualisere dette.

Seeing is believing.

Vibrationsmåling på dieselmotorer – konstruktion.

”Vil I hjælpe med opretning af 2 dieselmotorer på Skawlink IV?”, ringede Søren Rasmussen fra Nordhavn Marine Service og spurgte om.

Naturligvis ville vi det. Serviceteknikerne Claus Nielsen og Kenneth Jensen kørte til Skagen, for at løse opgaven. Opstilling om bord på Skawlink IV, er 2 Scania motorer trækkende på fælles gearkasse. Bagbord motor gav lidt udfordringer og blev indledningsvis sænket cirka 5 mm, fra det oprindelige udgangspunkt og den var ”besværlig” at skubbe på plads horisontalt.

Styrbord motor blev kun korrigeret minimalt og med opretninger inden for tolerancerne, efterlod Claus og Kenneth, resten af monteringen til Jakob og Morten fra Nordhavn.

Opretning pågår på bagbord motor. Kenneth Jensen er ved at udtage Vibracon, så disse kunne bearbejdet. Samlet blev bagbord motor sænket næsten 5 mm.

Jakob ringede næste eftermiddag og fortalte, at bagbord motor var ved at hoppe af fundamentet. Søren Uhre var i nærheden og kørte til Skagen, for at undersøge nærmere.

Den ene Chusyfloat vibrationsdæmper, var efter opstart af anlægget, klemt helt sammen. Dette forhold blev rettet og motoren blev rettet op igen. Det blev påvist, at der enten var forhold omkring resonance eller ubalance, som gav anledning til fortsatte høje vibrationsniveauer.

Dagen efter var der igen forhøjede vibrationer og undersøgelserne fortsatte. Der var nu fokus på de tidligere konstaterede forhold omkring ubalance og resonance i anlægget. En run up test på bagbord motor. Testen indikerede en klar ubalance og koblingen mellem motor og gear blev derfor demonteret. Vibrationsniveauet på bagbord motor faldt fra > 32 mm/sek. til et acceptabelt niveau 7 mm/sek. i tomgang.

Kobling og flange blev efterfølgende rettet og balanceret.

Efter balancering, blev kobling monteret igen og anlægget oprettet. Ved efterfølgende opstart var vibrationsniveau endelig acceptabelt. Der var et relativt forhøjet niveau ved tomgang og et resonant område for begge motorer omkring 1000 rpm, der skulle dog ikke foretages yderligere undersøgelser.

”Nu er den gal igen” lød beskeden i telefonen, ”nu ryster styrbord motor helt vildt” fortalte Søren Rasmussen fra Nordhavn Marine Service. Planen var, at man med bagrund i den tidligere erfaring, ville demontere kobling og få denne balanceret. Vi fik dog aftalt, at Uhre & Nybæk inden demontering, kunne afgøre om det var en reel ubalance der pludselig forårsagede denne udvikling.

Claus Nybæk fik ved målinger påvist, at det rent faktisk var rørspændinger, som var den primære årsag og dermed bekræftet de anbefalinger, som tidligere var fremsat.

Kølevands rør styrbord motor. Der var for lille et spillerum i den fleksible forbindelse i mellem de to rør og det var dermed ikke den fleksibilitet, som man havde forventet. Som det kan ses nederst i venstre hjørne, så er motoren derfor fuldstændigt fikseret netop der. Efter ændringer af rørene, kan motoren nu ”frit bevæge sig”, som den skal.

Søren Uhre tog endnu en sejltur senere samme uge og konstaterede, at der ikke var nok fleksibilitet i kølevands rørene, som er monteret på forsiden af motoren. Det samme gjorde sig gældende, for et 2” hydraulikrør, som var påsat på bagbord motor. Dette rør, havde som nævnt været et ”irritationsmoment” under opretning, og forklaringen på dette var nu klar. Der var mekanisk kontakt mellem rørenderne under gummiet og dermed ingen fleksibilitet.

Det forholdsvis høje vibrationsniveau ved tomgang blev desuden ændret, ved udskiftning af bagerste cushyfloats på begge motorer.

 

Cushyfloats gummidæmper nederst med Vibracon (højde justering) monteret. Bundplade er fjernet for at sænke motoren tilstrækkeligt

 

 

 

 

 

Det viste sig, at de ikke var egnet til brug, i dette specifikke omdrejnings område for motorerne (resonance område). Vibrationsniveauer kan stige i mellem 30 til 50 gange, i resonance områder og med valget af andre cushyfloats, var dette nu ikke længere en kilde til vibrationer.

De midlertidige høje vibrationer var måske anledningen til, at en ventilløfter var knækket på styrbord motor. Det var tydeligt at se i de velocity spektra, som blev taget som en del af den samlede undersøgelse og Morten, montør fra Nordhavn Marine, kunne ved selvsyn konstatere at dette var korrekt.

Engine Misfire, som en markant 0,5X kan være i velocity spektrum, var ikke et nyt begreb for Morten. Hans alarmsystem gav en melding om det og han havde heller aldrig set det påvist, ved en vibrationsmåling.

Alle var nu tilfredse, et skib som nu efter 3 års drift, ikke havde vibrationsniveauer fra de 2 Scania motorer end forventet. Skipperen fra Saga Shipping gav ”thums up” og den generelle glæde over at have et skib, som kunne sættes i drift var stor.

14 dage senere, ”styrbord motor ryster nu så meget, at pakdåserne lækker og luftfilterne falder af”. Søren fra Nordhavn Marine, var trods alt meget fattet, da han overbragte denne besked. Aftalen blev, at der hurtigst muligt kom om bord på Skawlink IV, og fik et overblik og fik lidt fakta om de forskellige forhold, der spøgte igen, forkerte Candyfloats, opretningsfejl med mere. Opgaven var nu så vigtig for alle parter, at vi valgte at koble hele staben af vibrations certificerede personale på opgaven (hele firmaet eksklusiv bogholderen) og efter en prøvesejlads, lidt forskellige målinger undervejs, fandt vi den nye fejlkilde. Det var igen ”engine misfire” og en efterfølgende logning på styrbord motor viste, at cylinder 5 ikke ”lavede andet end at løbe med”, som Jakob udtrykte det.

Det defekte ledningsnet er nu skiftet og Skawlink IV i drift igen, med gode vibrationer ombord.

Vibrationskurser fra Mobius Institute hos Uhre & Nybæk i 2017

9. januar 2017

Mobius Institute aktiviteter i Danmark 2017

Vi har taget fat på et nyt år og dermed er det også tid til, at sætte kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage i et af de kurser vi tilbyder fra Mobius Institute.

2016 betød at 15 fik certifikat i vibrationsteknik og analyse i henholdsvis Kategori I og II. Dermed har Mobius Institute været medvirkende til, at hæve standarden og sagligheden, til glæde og gavn for dem som modtager vibrationsrapporterne.

Vi vil gerne sammen med Mobius Institute, fortsætte med udbredelse af god praksis og ikke mindst, en certificeret forståelse for vibrationsanalyse.

Der er derfor planlagt 3 kurser for 2017 og datoerne er som følger;

Kategori I:         6. – 9. marts (4 dage).

Kategori I:         8. – 11. maj (4 dage).

Kategori II:       13. – 17. november (5 dage).

Alle kurserne afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart, hvor der også er mulighed for at overnatte.

Mobius Institute invitere til IMVAC (International Machine Vibration Analyst Conference) i dagene 4. – 6. juni 2017 i Antwerpen. Har det interesse, så kontakt os endelig for nærmere information eller besøg Mobius Institute hjemmeside for flere informationer: http://www.vibrationconference.com

Vi har stadigvæk de gode værktøjer fra Mobius In
stitute, I Learn Reliability (iLR) og I Learn Vibration (iLV). Der vil blive tale om adgang via en web portal, hvor til der kan købes adgang til de forskellige programmer. Vi arbejder også på, at værktøjerne I Learn Balancing (iLB) og I Learn Alignment (iLA) bliver gjort tilgængelige på denne måde. Alle værktøjerne kan også købes til egen brug, kontakt os endelig for flere informationer.

 

Mobius Institute activities in Denmark 2017

 

A new year has taken it’s beginning and therefor it is also time to put a mark into your calendar, if you want to attend one of the vibration courses, we are offering from Mobius Institute.

2016 gave 15 certificates in vibration and analysis respectively in Category I and II. With this, Mobius Institute again in 2016 contributed to a higher standard for analysing vibrations signals, for the benefit of those whom receive the vibration reports.

We would like, together with Mobius Institute, continue disseminating good practice and not least, a certified understanding of vibration analysis.

There are therefore planned 3 courses for 2017 and the dates are as follows:

Category I: March 6th – March 9th (4 days).

Category I: May 8th – May 11th (4 days).

Category II: 13 to 17 November (5 days).

All course are held at Severin Kursuscenter in Middelfart where there is possibility to stay.

Mobius Institute invite to IMVAC (International Machine Vibration Analyst Conference) in the days 4 to 6 June 2017 Antwerp. Is it of interest, please contact us for further information or visit Mobius Institute website for more information: http://www.vibrationconference.com

We still have the excellent tools from Mobius Institute, I Learn Reliability (ILR) and I Learn Vibration (ILV). There will be a paid access via a web portal to the various programs. We’re also trying to get the tools ILearn Balancing (ILB) and ILearn Alignment (ILA) available via web portal. All the tools can also be purchased for your own use. Contact us for more information