Stadig få billetter tilbage

23. september 2015

Vi afholder vores første CAT II kursus i vibrations teknik fra den 2. – 6. november 2015 og giver dig mulighed for, at blive del af en eksklusiv gruppe. Der er registreret 15 med den certificering fra Mobius Institute i Danmark så der er rigelig plads til flere.

Kurset lukkes for tilmelding den 1. oktober så kontakt os venligst inden, hvis du er interesseret.

Der er også flere oplysninger at finde i dette link: http://www.mobiusinstitute.com/site2/detail.asp?LinkID=43#Denmark

 

Omnitrend Center, ny software fra Prüftechnik

2. september 2015

Så kom den nye software endelig

den har været ventet med spænding i mere end 2 år, afløseren til Vibguard Viewer. Men nu er Omnitrend Center en realitet. OMTC, som den benævnes er fra dag 1 udbredt til flere vibrations dataopsamlere, end vi i Danmark havde turde håbe.

Ud over Vibguard dataopsamleren, kan OMTC bruges til online udstyr Vibronet Signalmaster og Vibroweb   men også til VibXpert, vores håndholdte highend platform til dataopsamling. Vi mangler dog den populære Vibnode i OMTC familien og håber på en snarlig løsning på dette fra Prüftechnik.

Der er til VibXpert et par hængepartier i forhold til brug af Multiplexer, Vibcode og rapportering ved balancering, men det er lovet klaret til næste opdatering.

Som værktøj til vibrationsanalyse, er der alle de funktioner og værktøjer man kan forvente og en stor forbedring til analyse arbejdet. Det er nu muligt, at skifte i mellem – frit vælge hvilke parametre, man vil analysere på i X og Y akserne.

En anden spændende feature i Omnitrend Center, er integration af øvrige proces parametre, som vores kunder har på deres netværk. De kan nu, ubegrænset importeres i OMTC . For analyse perspektiverne åbner det uanede muligheder. Jo flere oplysninger man har til rådighed, når der laves analyse, desto bedre og mere akkurat bliver resultatet og konklusionen naturligvis.

Den forholdsvis lette integration af signaler i OMTC via dataopsamleren betyder også, at proces parametre som normalt vil være dyre og besværlige at få i et regulært SRO anlæg, nu nemt kan monitoreres og trendes. Det åbner dermed mulighed for opsætning af forskellige niveau advarsler og alarmer. Allerede nu, i uge 2 for OMTC, modtager vi signaler fra blandt andet tryktransmittere, der sammenholdt med øvrige driftsparametre hjælper os med at give kunderne de rigtige analyser.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt os endelig.

OMTC

Screenshot fra Omnitrend Center

Kalibrering af accelerometer – displacementsensor.

4. august 2015

Som en naturlig udløber, af vores daglige arbejdsområde med salg og service af vibrationsudstyr, kan vi nu pr. 1. august tilbyde kalibrering af accelerometer, displacementsensor og andet udstyr til måling af vibration.

Vi kan tilbyde onsite service med demontering, test, certificering og genmontering af udstyret . Det er også muligt at indsende udstyret til kalibrering.

Uhre & Nybæk ApS anbefaler årlig re-kalibrering for at undgå tvivlsspørgsmål om målingernes nøjagtighed og udstyrets funktionalitet. Ved indkøb af accelerometer – displacementsensor uden certifikat, kan vi tilbyde en initialkalibrering.

Accelerometre og displacementsensorer kalibreres i området 2 Hz til 5 KHz i henhold til producentens specifikationer (hvis oplyst) og IEC 16063. Der medfølger for hvert accelerometer – displacementsensor et certifikat med frekvensresponskurve og målt fejlafvigelse.

Har du spørgsmål så kontakt os endelig

Et år er gået…

1. juli 2015

Det er med både stolthed og benovelse, at Uhre & Nybæk nu kan se tilbage på det første år, som forhandlere af produkter fra Prüftechnik.

Det er gået over alt forventning og vi er taknemmelige for den fantastiske modtagelse, vi har fået hos både “små og store”. Det har været et år med udvikling og en stadig udvidelse af kundekartoteket.

Ud over vores “normale” arbejde med salg og service, har vi haft travlt med kurser indenfor certificering iht. ISO. Vi har under kyndig ledelse af Søren, afholdt to CAT I kurser med materiale fra Mobius Institute, samt diverse kurser i Omnitrend og alignment. Vi ser frem til mange flere, og at Søren forhåbentligt bliver en af de første CAT IV certificerede i verden senere på året.

Vi har på det sidste haft så travlt, at vi pr. dags dato kan sige velkommen til vores første fuldtidsansatte. Claus Nielsen skal fungere som tekniker med fokus på både vibrations og alignment opgaver.  Claus er allerede certificeret som CAT I vibrationstekniker og ser frem til, at bruge hans kundskaber indenfor dette og bruge vores forskellige alignments udstyr.

Claus kommer fra Tjæreborg Industri, og vil inden længe præsentere sig selv på vores hjemmeside og hos alle vores kunder – vi håber, I vil tage godt i mod ham.

Vi ønsker vores kunder og forretningsforbindelser en god sommer 🙂

Dannebrog_3

Opretning af valser

30. april 2015

Paralign, opretning af valser og ruller

Opretning er mere end bare forholdet i mellem koblinger på f.eks. en motor og en pumpe. Opmåling af turbiner, boringer i kompressorer, opretning af skrueaksler er nogle af de lidt mere spidsfindige opgaver, som kræver bedre udstyr og større kompetencer.

Vi har produkterne og kompetencerne til disse relative svære opgaver. Udstyr til opretning af valser, er det danske marked dog ikke stort nok til, og vi har derfor haft besøg af Mikael Ankarbratt fra MLT i Sverige, for et par måneder siden.

MLT og Mikael, har i mange år udført måleopgaver og korrektioner, på en lang række forskellige typer maskiner, i forskellige typer industrier. Fælles benævnelsen er maskiner med valser, der kan måles hurtigt og meget nøjagtigt med Paralign.

Paralign, som er afbilledet her under, er cirka en meter lang og består af 3 gyroskoper samt lidt ekstra software og hardware. De 3 gyroskoper er hver især på størrelse med en mellemstor knytnæve og de måler på deres position i forhold til jordens rotation.

Paralign

Vi har under Mikaels besøg, været hos 3 forskellige virksomheder og demonstrere virkemåde og resultater, ved måling på 4 valser. De 5 minutter, som det tager Paralign, at foretage egen kalibrering, føles som en evighed i forholdet til måling af valserne.

Resultatet kommer umiddelbart og så kan man i realiteten påbegynde korrektion, et billed fra én af demo målingerne, hvor der kunne påvises store forbedringspotentialer.

Paralign Test

 

Det skal lige nævnes, at valserne ved denne demonstration, blev foretaget med en afstand på 10 meter i mellem nr. 1 og nr. 4.

Med Paralign, kan der måles 80 – 120 valser på en god lang dag. Hvis man vil rette op samtidigt, skal der helst være 2 teams, på 2 teknikere, for at kunne følge med optagelsen af målingerne.

Kontakt os endelig, hvis du er interesseret i en fremvisning, den første demonstration har nu resulteret i en konkret opgave, som vi skal udføre sammen med MLT.

 

 

 

Proaktiv vedligeholdelses strategi på mejeri i Afrika

24. marts 2015

Vibrationsudstyr til Afrika

Lidt uden for vores normale salgs område og uden at besøge mejeriet i Ghana, har vi via en forespørgsel fra Emidan, solgt Vibconnect RF til monitorering af 7 kompressorer. De skal som nævnt monteres i Ghana.Løsningen blev foretrukket, da montagen og idriftsætningen ikke kræver et “dybere” kendskab til montering af vibrations udstyr.

Sensorerne skal skrues motor og kompressor på og batterierne monteres i sensor enhederne (sender signalerne). Broenheden, som modtager signalerne, tilsluttes net spænding, et netværkskabel og en PC. Vi kan så i Danmark, hjælpe med indstilling af grænseværdier for advarsler og alarmer. Fjernopkoblingen åbner også mulighed for, at eventuelle advarsler og alarmer kan behandles og vibrationskyndige, foretage de ønskede eftersyn – analyser.

Dermed har man på mejeriet i Ghana, nu mulighed for en proaktiv vedligeholdelses strategi på deres vitale anlæg.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt os endelig.

Moment måling, nyt produkt og servicekoncept.

24. februar 2015

Kan vi eller kan vi ikke?

Vi kunne ikke foretage moment målinger men forespørgelsen på opgaven kom fra en god kunde. Der var brug for påvisning og dokumentation af momentet i en skrueaksel. Det hastede meget, for den skotske trawler og dens ejer, fandt sig nu på 3 uger fortøjeret til kajen i Kirkcudbright. Den nye motor han havde købt, var effektmæssigt større, i forhold til den oprindelige. Han kunne derfor ikke få tilladelse til at bruge skibet, af de britiske søfartsmyndigheder.

Vi blev kontaktet af vores danske kunde, som havde solgt en ny motor til Tom Carani, ejer af MFS Aeolus. Fordi den nye motor ikke har nøjagtigt samme specifikationer, som den tidligere, skal den nye motor drosles ned og sikres, så den kun kan afgive 265 HP. Der skulle for at verificere dette, forelægge målinger og ikke mindst, målemetoder der skulle godkendes af de engelske søfartsmyndigheder.

Opgaveløsningen var altså måling af afsat moment i skrueakslen, en torque måling. Udstyret eller knowhow til dette, var jo ikke ”in house” hos Uhre & Nybæk. Vi spurgte et par steder og endte op med en engelsk leverandør, som både havde erfaring med test men også noget særdeles brugbart udstyr.

Der kom en aftale i stand med den danske kunde, den desperate skipper og det engelske firma. Claus Nybæk mødtes med tekniker fra de engelske firma og en motor kyndig fra den danske kunde. Sammen tog de ombord på MFS Aeolus for test – påvisning af moment samt neddrosling af motor, så denne kunne godkendes af myndighederne.

David Bone, den engelske tekniker, havde sjældent set så angrebet en skrueaksel før. Rengørings processen før montage af strain guage, varede 2 lange timer med slibning og polering.

Skrueaksel før første rengøring.

Skrueaksel før første rengøring.

Til sidst var han tilfreds og fik med kirurgisk omhyggelighed og præcision, monteret en strain guage. Strain gaugen består, hvis det skal simplificeres, af 4 uafhængige modstande. Når denne er påmonteret en aksel, sammen med en transmitter og en 9 V batteriforsyning, vil et hvert vrid som følge af belastning, ændre modstanden og dermed de mV, der trådløst transmitteres til en receiver. Receiveren, der også måler RPM med laseroptik, forbindes så til en dataopsamler med et kabel. Via denne og til software på en PC, kan den afgivne effekt på motoren, momentet i akslen samt omdrejningerne på skrueakslen måles og sammenholdes.

Skrueaksel rengøres før montering af strain guage

Skrueaksel rengøres før montering af strain guage

Strain guage, transmitter og  batteriforsyning monteret. Der kan nu opsamles målinger i 60 timer

Strain guage, transmitter og batteriforsyning monteret. Der kan nu opsamles målinger i 60 timer

Efter at have forladt kajen i Kirkcudbright og en sejlads på en time til åbent vand, kunne det maksimale tilladte moment  sammenholdes med den effekt, som motoren maksimalt må afgive. Brændstofpumpen på motoren blev justeret til dette og plomberet. Effekt, moment og omdrejningstallene blev derpå verificeret ved gentagne  test og skipper Tom og hans besætning, er forhåbentligt nu på vej ud for, at trawle efter ”konge muslinger”

Nu kan vi, Uhre & Nybæk har  investeret i udstyr til Torque måling. Vi ser frem til, at fortælle mere, kontakt os endelig.

 

 

 


Det var et rigtigt godt kursus, ja måske det bedste jeg nogensinde har været på

10. februar 2015

Vi har netop afsluttet det første ISO vibrationskursus fra Mobius, i CAT I (intro kursus).Det blev 4 meget intense dage, ikke kun for de 8 deltagere men så sandelig også for Søren Uhre.

”Det var et meget homogent hold og selv om der var et højt arbejdspres og lange dage, var humøret højt hos alle deltagerne” beretter Søren Uhre og fortsætter; ”ingen tvivl om, at man bør starte med CAT I, det sætter en række ting på plads i forhold til de efterfølgende kurser”

Det hele blev understøttet af det eminente undervisnings materiale fra Mobius Institute. Både det, som kursisterne fik adgang til inden kurset, manualen på over 400 sider samt præsentationsmaterialet, fik stor ros.

Severin Kursuscenter skabte også de perfekte rammer for afholdelsen. Både forplejningen og servicen var i top og de 3 overnattende kursister, var meget tilfredse med deres værelser.

Et par kommentarer fra nogle af deltagerne:

” Det var en sand fornøjelse at være på kursus med Søren. Selv om det var meget intenst med meget materiale som skulle bankes ned i os, så havde han altid tid til spørgsmål. Jeg har i hvert fald lært en hel masse” fortæller Karstin Kristiansen

”Et helt igennem super godt kursus, afholdt af en meget kompetent lærer, der kunne svare på næsten alt, ellers fandt han meget hurtigt ud af det. Jeg syntes i kan være stolte, det var supert, og man skulle tror han havde undervist i rigtig mange år. Håber vi ses til næste kursus”, citat Erik Paaske

” Det var et rigtig godt kursus, ja måske det bedste jeg nogensinde har været på, og ja jeg har fået rigtig meget med hjem. Super god underviser, fantastisk kursusmateriale og rigtig god undervisnings slide-pack til at understøtte underviser og kursusmateriale” supplere Morten Bob Andersen

Mathias Møller siger ”at for mig var det et super lærerigt kursus som bare giver lyst til mere. Det var fedt, at få så mange inputs fra det ”virkelige liv” og Søren brænder virkelig igennem. Alt i alt et af de bedste kurser jeg har været på”

For de 8 deltagere, er der nu kun den ”lange” ventetid tilbage, til næste kursus og svaret på, om de har bestået. Alle test blev i forseglet konvolutter sendt til gennemgang hos Mobius Institute i Australien.

Uhre & Nybæk afholder efter planen næste ”åbne” CAT I i juni måned og CAT II til november. Kontakt os endelig for yderligere informationer.

http://www.mobiusinstitute.com/site2/detail.asp?LinkID=43#Denmark

CMS* solgt til 4 turbiner

18. December 2014

Vibguard, det overlegne system udviklet til tilstandsbaseret vedligehold.

Prüftechnik lancerede for 2 år siden Vibguard og den tilhørende software Vibguard Viewer. Vibguard er et 20 kanalers udstyr til vibrationsmåling, simultant og kontinuerligt på samtlige kanaler. Det er designet til montering ”ovenpå” roterende anlæg, der er så dyre og komplekse, at de er beskyttet med speciel udrustning.

Hardwaren er i forhold til tidligere udstyr fra Prüftechnik, et stort skridt fremad. Kontinuerlig og simultan måling fremfor ”en kanal af gangen”, giver med den nye software enorme fordele.

Integrering af proces signaler, ”event recording” og det fænomenale Hybrid accelerometer. Det er for nuværende vægtige grunde, til at vælge Vibguard som sin platform for dataopsamling. Uden at røbe for meget, får Vibguard software, som indtil da hedder Vibguard Viewer, nyt navn og flere funktionaliteter. Dette sker medio 2015 og vil betyde yderligere muligheder for analyse af data.

Vibguard er på dette grundlag, valgt til fremtidig monitorering på 4 turbiner hos DONG Thermal Power. Det er et fantastisk skulderklap til både produkter og Uhre & Nybæk.

Vi ser en spændende fremtid for flere installationer, ikke kun på turbiner men meget andet roterende udstyr. Store komplekse gearkasser, kompressorer, pumper og så videre. Der er meget udstyr der er så vitalt, at omkostningerne til indkøb, idriftsætning og løbende rapporter, er en beskeden pris at betale for tilstandsbaseret vedligeholdelse.

Kontakt os for flere informationer.

*Condition Monitoring System

Turbine som pt. overvåges med beskyttelses udrustning. Der bliver i starten af Januar 2015 monteret 2 Vibguard.

9 målinger med ét tryk

11. december 2014.

Det er ikke en omskrivelse af det gamle eventyr men en sandfærdig historie. Prüftechnik har kombineret VibXpert II med Multiplexer enheden fra online systemet Vibronet Signalmaster og fået en automatisk switchbox ud af dette.

I alt sin enkelthed, forbindes Multiplexer med op til 9 accelerometer – sensorer. Med et specielt kabel forbindes VibXpert II, og måler på alle de tilsluttede accelerometer, med ét tryk. Fordelene ved dette er åbenlyse. Der kan være målesteder hvor det er svært at komme til eller er direkte forbundet med personsikkerhed, at tage målingerne.

Man kunne jo også i disse tilfælde trække kabler frem til et sikkert sted, fra alle målepunkterne. Det bliver dog tit for dyrt og giver også mulighed for at få blandet godt rundt i målingerne.

Vi er stolte af, at for kort tid siden at kunne levere den første installation af sin art i Danmark. Den blev valgt netop på grund af person sikkerhed og fungere til kundes tilfredshed.

Følg link for yderligere informationer eller giv os et kald.

http://www.pruftechnik.com/top/press/editorials/vibration-analysis.htmlMultiplexer