Uhre & Nybæk er kommet på trøjerne….

Uhre & Nybæk har sponsoreret trøjer

28. Februar 2017

Esbjerg Cykelring 1919 er i de næste tre sæsoner blevet sponsoreret af Uhre &  Nybæk. Klubben er en snart 100 år gammel cykelklub og har medlemmer fra 8 år til 68 år.
Det er en klub med energi og som gør et stort stykke arbejde for at unge og gamle kan holde sig igang. Klubben er en licensklub, det betyder at børn og voksne kører løb fra april til september hvert år.
Så ser I en rytter, i sort, blåt, rødt og hvidt cykeltøj, med Uhre & Nybæk på brystet, så er det en Esbjerg rytter.

Vibrationskurser fra Mobius Institute hos Uhre & Nybæk i 2017

9. januar 2017

Mobius Institute aktiviteter i Danmark 2017

Vi har taget fat på et nyt år og dermed er det også tid til, at sætte kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage i et af de kurser vi tilbyder fra Mobius Institute.

2016 betød at 15 fik certifikat i vibrationsteknik og analyse i henholdsvis Kategori I og II. Dermed har Mobius Institute været medvirkende til, at hæve standarden og sagligheden, til glæde og gavn for dem som modtager vibrationsrapporterne.

Vi vil gerne sammen med Mobius Institute, fortsætte med udbredelse af god praksis og ikke mindst, en certificeret forståelse for vibrationsanalyse.

Der er derfor planlagt 3 kurser for 2017 og datoerne er som følger;

Kategori I:         6. – 9. marts (4 dage).

Kategori I:         8. – 11. maj (4 dage).

Kategori II:       13. – 17. november (5 dage).

Alle kurserne afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart, hvor der også er mulighed for at overnatte.

Mobius Institute invitere til IMVAC (International Machine Vibration Analyst Conference) i dagene 4. – 6. juni 2017 i Antwerpen. Har det interesse, så kontakt os endelig for nærmere information eller besøg Mobius Institute hjemmeside for flere informationer: http://www.vibrationconference.com

Vi har stadigvæk de gode værktøjer fra Mobius In
stitute, I Learn Reliability (iLR) og I Learn Vibration (iLV). Der vil blive tale om adgang via en web portal, hvor til der kan købes adgang til de forskellige programmer. Vi arbejder også på, at værktøjerne I Learn Balancing (iLB) og I Learn Alignment (iLA) bliver gjort tilgængelige på denne måde. Alle værktøjerne kan også købes til egen brug, kontakt os endelig for flere informationer.

 

Mobius Institute activities in Denmark 2017

 

A new year has taken it’s beginning and therefor it is also time to put a mark into your calendar, if you want to attend one of the vibration courses, we are offering from Mobius Institute.

2016 gave 15 certificates in vibration and analysis respectively in Category I and II. With this, Mobius Institute again in 2016 contributed to a higher standard for analysing vibrations signals, for the benefit of those whom receive the vibration reports.

We would like, together with Mobius Institute, continue disseminating good practice and not least, a certified understanding of vibration analysis.

There are therefore planned 3 courses for 2017 and the dates are as follows:

Category I: March 6th – March 9th (4 days).

Category I: May 8th – May 11th (4 days).

Category II: 13 to 17 November (5 days).

All course are held at Severin Kursuscenter in Middelfart where there is possibility to stay.

Mobius Institute invite to IMVAC (International Machine Vibration Analyst Conference) in the days 4 to 6 June 2017 Antwerp. Is it of interest, please contact us for further information or visit Mobius Institute website for more information: http://www.vibrationconference.com

We still have the excellent tools from Mobius Institute, I Learn Reliability (ILR) and I Learn Vibration (ILV). There will be a paid access via a web portal to the various programs. We’re also trying to get the tools ILearn Balancing (ILB) and ILearn Alignment (ILA) available via web portal. All the tools can also be purchased for your own use. Contact us for more information

Ny kollega – servicetekniker

2. Januar 2017

Ny ansættelse hos Uhre & Nybæk ApS

Der er skiftet ud på teamet i serviceafdelingen i december måned. Kenneth Jensen er stoppet pr. 8. december og afløseren er heldigvis, klar til at starte i dag.

Det er Jesper Molsen Jensen, der med udgangspunkt fra Kongerslev, bliver en del af holdet. Jesper har arbejdet med vibrationsmåling og analyse i et par år og er certificeret CAT II vibrationstekniker fra Mobius Institute. Jesper har de seneste år arbejdet med service og idriftsættelse på primært motor – pumper og har stort kendskab til denne del af branchen og de problemstillinger, vi møder dér.

Jesper skal udover at deltage i kerneforretningen (vibration og alignment), også med sin baggrund som maskinmester og erfaringer fra det maritime, assistere med salg af torquemålinger – udstyr til dette segment.

Vi er glade for, at få Jesper på holdet og ser frem til præsentere ham. Jesper ser frem til, at yde den samme høje og konstruktive service som kendetegner Uhre & Nybæk ApS.

Vi håber I vil tage godt i mod ham.

Oprydning på hylderne hos Prüftechnik

28. december 2016

Vores leverandør af udstyr til måling af vibration og opretning Prüftechnik, er fortsat innovative og nye værktøjer, er blevet lanceret i løbet af 2016. Rotalign Touch udstyr til opretning og Vibguard Compact vibrations dataopsamler er kommet til og de vil snarest, få deres egne pladser på vores hjemmeside.

Samtidigt har Prüftechnik af flere årsager besluttet, at lade andre instrumenter og tilbehør udfase. For dele af udrustningen, på grund af skærpede miljømæssige krav, for andre på grund af manglende salg og ”udløbet” sidste salgsdato. Mange af produkterne er desuden udviklet til enkelte kunder – specielle installationer, at der ikke længere er basis for dem eller at elektronikken ikke længere kan skaffes til rimelige priser. Det sidste gode argument er naturligvis, at der er udviklet – fortsat udvikles nye instrumenter og features til eksisterende.

Salgsstoppene sker løbende med start fra 31. december 2016 og sidste runde, bliver pr. 30. juni 2017. Prüftechnik vil fra salgsstoppet og i en 5 årig periode, naturligvis forestå reparationer, vedligehold og kalibrering.

I overskrifter, stopper salget af følgende produkter fra årsskiftet:

Optalign sensor

Aligneo Ex

Permalign

Eddytherm 1

smartScanner

VibXpert I

Vibconnect RF

Vibroweb

 

Pr. 30. juni 2017:

 

Optalign Sensor Ex

Rotalign Sensor – Laser

Rotalign Sensor – Laser Ex

Rotalign Ultra iS (shaft stand alone)

Vibrotip

Vibrotip Ex

Vibnode            

Diverse sensorer – kabler

 

De fleste produkter har som beskrevet, allerede fået en direkte afløser og for den meget brugte Vibnode, er substitutten klar til udgangen af 2017. Det bliver igen en 12 kanalers multiplex dataopsamler men med Omnitrend Center som software. Dermed, er alle produkterne til vibrationsmåling, tilbage på samme software platform.

 

Der er dog undtagelser, det trådløse system Vibconnect RF og Vibrotip mangler pt. afløsere. Vi vil dog indenfor overskuelig fremtid, præsentere løsningsforslag.

Kontakt os endelig ved eventuelle spørgsmål.

Prisstigning 1. januar 2017

Kongerslev 25. November 2016

Uhre & Nybæk varsler prisstigninger pr. 01.01.2017

Efter et par år med fast prisniveau, varsles herved stigning i timepriserne. Stigningen er begrundet i  generelt stigende omkostningsniveau.

After a few years with fixed price level, hereby announces increase in hourly prices. The increase is justified by generally increasing level of costs.

 

 

prisstigning

 

Uhre & Nybæk har officielt taget første kontor i brug – first office is now officially open

10. juni 2016

Uhre & Nybæk, forhandler af produkter fra Prüftechnik og Datum Electronics:

Vi har i al stilhed, åbnet vores første kontor i Kongerslev. Ansættelsen af Kenneth som servicetekniker og Bettina som administrations ansvarlig, har gjort det nødvendigt med lidt mere plads. Samtidigt er vi igang med færdiggørelsen af kontor facilitteterne i Tjæreborg, som bliver integreret med værkstedet. Søren og Claus får optimale betingelser til de mange timer med rapporteringer og projektforberedelser. Vi vil selvfølgelig stadigvæk glæde os til, at komme ud og foretage alignment – opretning, vibrationsmålinger samt momentmålinger og opsætning af produkterne fra Prüftechnik.

Rammerne for vores daglige arbejde har dermed fået mere struktur og givet endnu et ryk opad på humørskalaen. Der er begge steder blevet bedre plads til alle de funktioner, der er nødvendige for at drive virksomhed og ikke mindst, skabe et godt arbejdsmiljø. Vi glæder os til at præsentere vores “officielle” hovedkontor i Kongerslev og vil efter sommerferien indbyde til reception. Vi glæder os til at byde Jer velkommen.

Kongerslev kontorUhre & Nybæk, supplier of products from Prüftechnik and Datum Electronic:

In all secrecy, we have now opened our first office in Kongerslev. The recruitment of Kenneth as a service technician and Bettina as administration responsible, have made it necessary with a little more space. At the same time we started with the completion of office facilitteterne in Tjæreborg, which will be integrated with the workshop. Søren and Claus get optimal conditions for the many hours with reports and project preparations.

The bases for our daily work has therefore gained more structure and given another jolt upwards on the mood scale. There are both places more room for all the functions needed to run a business and not least, an excellent working environment. We look forward to presenting our “official” headquarters in Kongerslev and will after the summer invite to the reception. We look forward to welcome you all.

Lej en vibrations analyse ekspert

25. maj 2016

Tag dine egne vibrationsmålinger og få analysen udført af eksperter.

Som noget nyt, kan Uhre & Nybæk ApS nu tilbyde udlejning af et af verdens bedste produkter til vibrations måling, VibXpert II. Når du så har taget dine målinger, sender du udstyret tilbage til os og her vil en af “klodens” højest certificerede vibrationseksperter, gennemgå de modtagne data. Analysen foretages muligvis, af vores i øvrigt højt uddannede vibrationsteknikere (Kategori II pt.) men Søren Uhre som pt. er den eneste Kategori IV Master Analyst i Danmark, vil verificere deres analyse.

Du skal indledningsvis returnere det udfyldte spørgeskema, med de nødvendige informationer om det anlæg som du skal måle på samt et oversigtsbillede.

Når vi har telefonisk har gennemgået dit anlæg og eventuelle problemstillinger, fremsender vi en VibXpert II dataopsamler med nødvendigt hardware. Alt du nu skal, er så at tage målinger på de punkter, som er angivet på det medsendte billede. Der medfølger naturligvis en fyldig forklaring – brugervejledning så du får en ”plug og play” oplevelse ved betjening af instrumentet.

Prisen for dette taler vi om når du ringer men vil gælde et anlæg (pumpe, ventilator, kompressor eller lignende) og leje af instrument, i 5 dage. Ønsker du at måle på yderligere anlæg, når du har VibXpert II tilgængelig, så skal vi bare have de nødvendige informationer og lidt for det ekstra arbejde.

Når du har målt på dine anlæg og returneret vores VibXpert II, vil vi inden for 4 arbejdsdage fremsende rapport over de analyserede data. Rapporten vil indeholde det du søger, en brugbar konklusion baseret på de målte data og anbefaling til næste nødvendige tiltag.

vxp2 maal

Vibrationsmåling

Kontakt os for yderligere informationer, vi er klar ved telefonen.

3. april 2016

Nye ansigter hos Uhre & Nybæk ApS

Vi søgte tidligere i år, en tekniker til at hjælpe os med at dække det stigende behov for service, hos vores eksisterende samt ikke mindst nye kunder.

Der resulterede i 2 ansættelser og Mads Madsen startede hos os 1. februar. Mads er maskinmester og skal I hans daglige virke, primært være beskæftiget med salg af alle vores produkter. Primært fokusområde vil være det maritime, hvor produkterne fra Datum Electronic skal præsenteres. De specielle lejer fra Dodge og de øvrige MPT (Mecanical Power Transmission) som vi også forhandler for ABB, vil Mads også demonstrere.

Mads gennemgår det samme træningsforløb – interne oplæringsforløb som vores første ansatte servicetekniker Claus Nielsen, så han også kan deltage i forefaldende opgaver hos kunderne såsom vibrationsmåling, opretning, balancering, momentmåling med mere. Vibrationskursus CAT I er netop gennemført og Mads føler sig nu mere klar end før, til at fortælle og komme med løsningsforslag omkring dette.

Kenneth Jensen er nyeste tekniker i staben og er startet officielt pr. 1. april 2016. Inden da, har Kenneth sammen med netop Mads, gennemført vibrationskursus og certificering fra Mobius Institute, CAT I (kategori 1). Kenneth kommer fra fjernvarmebranchen, hvor han de sidste 10 år har været driftsleder på et mellemstort fjernvarmeværk i Kongerslev.

Kenneth er ansat til primært at varetage vibrationsmåling, analyse, balancering samt opretning og kan med hans store erfaring med drift og vedligeholdelse på forskellige typer anlæg, bidrage væsentligt med viden hos både vores kunder men også internt.

Salg af produkter og services med fokus på det segment, Kenneth har stor erfaring med, bliver også en naturlig del af Kenneths hverdag.

Vi glæder os til at præsentere Mads og Kenneth og de ser frem til, at yde den samme høje og konstruktive service som hos Uhre & Nybæk ApS er en selvfølgelighed. Vi håber I vil tage godt i mod dem.

Vi har forrygende travlt og har brug for hjælp.

2. januar  2016

Stillings opslag

 

Vi har stadigvæk meget travlt og for at få pulsen lidt ned, søger vi derfor igen en ny servicetekniker.

Som landsdækkende firma med internationale kunder i kartoteket, er din hjemlige placering i Danmark ikke alt afgørende. Vi har pt. mest travlt i det vestlige Jylland men, hvis du er den rigtige nye kollega hos os, må vi jo sammen prøve at skabe grobund for mere arbejde lokalt i dit område.

 

Hvem er Uhre & Nybæk ApS?

Kort fortalt, arbejder vi med værktøjer til vedligehold, fejlfinding og rådgivning på roterende anlæg, mere specifikt følgende:

  • Vibrationsmåling og analyse
  • Opretning og andre geometriske laser baserede opmålinger
  • Torque- og trustmåling

Til at binde det hele sammen, afholder vi også en række kurser i vibrationsteknik, hvor vi blandt andet certificerer teknikere i henhold til ISO, hvilket du naturligvis også vil komme igennem, hvis ikke du allerede er startet.

Vi har vores kunder i alle segmenter, marine, olie og gas, kraftværker, vind og alt øvrigt industri, som vi enten har faste servicekontrakter med, eller besøger når de har problemer eller har brug for råd og vejledning.

Vi sælger vibrations- og opretningsudstyr fra Prüftechnik, kurser og vedligeholdelse koncepter fra Mobius Institute og senest, noget meget spændende udstyr fra Datum Electronic, til torque og torsionelle målinger på aksler. Det er udstyr fra selvsamme leverandører, du skal bruge i din hverdag i hele kongeriget og kundeinstallationer Worldwide.

Hvem er du?

 Først og fremmest er du nysgerrig, fleksibel og omstillingsparat. Du har god mekanisk forståelse, kendskab til IT, matematik og god skriftlig konklusion på både engelsk og dansk.Du er dedikeret og selvkritisk, sætter pris selvstændighed og uforudsigelighed,

Du vil blive kollega med nogle af de bedste herhjemme og møde mange spændende brancher og fantastiske mennesker. Vi er stolte over det vi laver og det skal du gerne hjælpe til med, at vi fortsat kan være – også med den høje puls vi ind i mellem har. Vi sørger selvfølgelig for, at du får alle relevante kurser internt og eksternt.

Den eller de rigtige kommende kollegaer venter vi gerne på, vi er ikke selvhøjtidelige men meget bevidste om, hvilket budskab og kvalitet vi fronter vores kunder med.

Ansøgninger skal sendes til admin@uhrenybaek.dk med relevante informationer. Har du spørgsmål, så ring endelig til Claus Stadsbjerg Nybæk på 5373 6420. Vi vil afholde samtaler løbende og skal nok meddele, når vi ikke søger længere. Du er naturligvis altid velkommen til at fremsende uopfordret ansøgning og vi gemmer naturligvis de ansøgninger vi modtager, til eventuel senere brug.

Mobius Institute aktiviteter hos Uhre & Nybæk i 2016

17. December 2015

Mobius Institute i Danmark 2016

Vi fik muligheden for at repræsentere Mobius Institute i Danmark, i slutningen af 2014 og det år som snart går på hæld, har været fantastisk.

Der er afholdt 4 stk. ISO 18436 kurser i vibrationsteknik og i alt 36 interesserede, har deltaget på henholdsvis Kategori I og Kategori II kurser. Det er utroligt positivt, at så mange har udvist interesse og på den måde, fremadrette deltager i implementering af teknikken i den proaktive vedligeholdelse.

Det skal naturligvis ikke stoppe hér, der er planlagt 3 kurser for 2016 og datoerne er som følger;

Kategori I:            7. – 10. marts (4 dage).

Kategori II:           30. maj – 3 juni. (5 dage).

Kategori III:         31. oktober – 4. november (5 dage).

Alle kurserne afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart, hvor der også er mulighed for at overnatte.

Vi er også i 2016 overmådeligt stolte af, at kunne invitere til et 2 dages mini seminar. Stifteren af Mobius Institute Jason Tranter, vil for første gang i Danmark, præsentere Reliability Management og hans visioner. Jason Tranter har arbejdet med vedligeholdelse strategier i mere end 30 år, og har sideløbende med ISO kurserne i vibrationsteknik, udviklet forskellige værktøjer til brug i vedligeholdelse.

Ud over Mobius Institute fra Australien, vil Prüftechnik fra Tyskland, Datum Electronic fra England samt MLT fra Sverige præsentere produkter. Scenen er ikke endelig sat for denne event, som vil foregå i København den 13. – 14. Juni.

Apropos værktøjerne fra Mobius Institute, så vil vi i starten af 2016, kunne præsentere I Learn Reliability (iLR) og I Learn Vibration (iLV). Der vil blive tale om adgang via en web portal, hvor til der kan købes adgang til de forskellige programmer. Vi arbejder også på, at værktøjerne I Learn Balancing (iLB) og I Learn Alignment (iLA) bliver gjort tilgængelige på denne måde. Alle værktøjerne kan også købes til egen brug, kontakt os endelig for flere informationer.

iLearnReliability

iLearnReliabilityTM