Danish Maritime Fair 2018

8. maj 2018

Så er vi tilbage på kontorerne, for at gennemgå og behandle de fine leads, som vi fik på den netop afholdte Danish Maritime Fair. Fra henholdsvis Prüftechnik og Datum Electronics, fik vi på standen uvurderlig assistance og de kunder som kom forbi, en snak direkte med vores kompetente leverandører. Datum Electronics kunne afsløre, at produktet Diesel Hawk snart frigives til salg og Prüftechnik medbragte naturligvis blandt andet, verdens suverænt hurtigste håndholdte vibrationsudstyr, Vibscanner 2 https://www.vibscanner2.com/lp/vibscanner2/page.en.html

Vil du høre mere, så kontakt os eller kig forbi på følgende hjemmesider:

https://datum-electronics.co.uk

https://www.pruftechnik.com

Christian Silbernagel from Prüftechnik explaining the advantages of online CMS with Vibguard while Penny Downer and Paul Lynch from Datum Electronics, trimming the displayed torques systems before next customers arrive to the both

Now we are back at the offices to review and process the fine leads we received at the recently held Danish Maritime Fair. From Prüftechnik and Date Electronics, we got onvaluable assistance and the customers who came by, to talk to our competent suppliers directly. Datum Electronics could reveal, that the Diesel Hawk soon will be released and Prüftechnik naturally brought to the fair, among other things, the world’s fastest handheld vibrating equipment, Vibscanner 2 https://www.vibscanner2.com/lp/vibscanner2/page.en.html.

Need further informations, then contact us or visit our suppliers:

https://datum-electronics.co.uk

https://www.pruftechnik.com

Lejers levetid, diagnoser og levetidsforlængelse

20. november 2017

Bearing failure detection and prevention

Hos Uhre & Nybæk arbejder vi ikke ‘kun’ med vibrationsmåling, alignment og balancering som værktøjer. At hjælpe vores kunder til en sikre drift og dermed tid til optimering og andre vækstsfremmende tiltag, sætter vi stor pris på og en ære i.

Vi ’støber’ ikke alle kuglerne selv, vores fantastiske leverandører støtter os dagligt med gode, innovative produkter og vigtige informationer. Følger du linket, får du en længere gennemgang omhandlende lejer og hvad vi kan gøre, for at gøre det endnu bedre. Det er stifteren af Mobius Institute, Jason Tranter, som fortæller om hvordan man kan lave ændringer for, at forlænge levetiden af rulningslejer gennem valg af de rigtige vedligeholdelsestrategier og teknikker. Nogle af de sammenfattede teknikker omfatter præcisions balancering, præcisions alignment, resonans eliminering, indledende installations metoder, forbedrede smøringspraksis og andre tiltag.

Bearing failures, detection and prevention by Jason Tranter

Hvorfor denne video? Formålet med denne video præsentation er, at fremhæve det faktum, at det ikke er nok blot, at bruge vibration analyse og andre overvågning teknikker til at detektere, at et leje er ved at ‘fejle’. Det er vigtigt at forstå årsagerne og fejl mulighederne og at gøre alt, hvad der er muligt for at reducere sandsynligheden for lejefejl.

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om, hvordan og hvorledes vi kan hjælpe til til en sikre drift og længere levetid på dine anlæg, så kontakt os endelig.

Jason Tranter, stifter af Mobius Institute

Aftale om udstyr til vibrationsmåling i hus

1  November 2017

Seeing is believing – vibrationsmåling med kamera

Uhre & Nybæk har fået eksklusiv aftale om salg af  IRIS Motion Amplifikation i Danmark. Aftalen er denne gang direkte RDI Technology, som har hovedkvarter i Tennessee, USA.

Skaberne af den unikke software, Jeff Hay og Robert Wilson som vi mødte i forbindelse med IMVAC 2016 i Orlando, udtrykker stor tilfredshed med aftalen og ser frem til dette direkte samarbejde. Hos Uhre & Nybæk glæder vi os over aftalen og dermed muligheden for, stadig at kunne tilbyde denne unikke teknik til nuværende og potentielle kunder.

Vibrationsmåling med IRIS Motion Amplifikation kameraet, er en fantastisk teknik der på ganske kort tid, kan visualisere vibrationer i alle typer anlæg, også i bygninger, vindmøller, broer, kort sagt alt. Følg de 2 link og se hvad teknikken kan gøre for dig.

https://www.rditechnologies.com

http://www.uhrenybaek.dk/iris-m-overvaagning

Uhre & Nybæk has received exclusive agreement on the sale of IRIS Motion Amplification in Denmark. The agreement is this time directly RDI Technology, headquartered in Tennessee, USA.

The creators of the unique software, Jeff Hay and Robert Wilson, whom we met in connection with the IMVAC 2016 in Orlando, express their great satisfaction with the agreement and look forward to this direct collaboration. At Uhre & Nybæk we look forward to the agreement and thus the opportunity to still offer this unique technology to current and potential customers.

Vibration measurement with the IRIS Motion Amplification camera is a fantastic technique that in a very short time can visualize vibrations in all types of installations, including buildings, wind turbines, bridges, in short everything. Follow the 2 link and see what the technique can do for you.

https://www.rditechnologies.com

http://www.uhrenybaek.dk/iris-m-overvaagning

Nyt fra Prüftechnik – SONOCHECK ultralyd til vedligehold og fejlfinding

24. oktober 2017

SONOCHECK – udstyr til måling af ultralyd

længe ventet men bedre sent end aldrig. Uhre & Nybæk kan nu præsentere ny teknologi, måling af ultralyd fra vores i forvejen indholdsrige værktøjskasse.

Prüftechnik har lanceret udstyr til ultralydsmåling og som sædvanligt, ikke bare ’standard’ udstyr. Hidtil har udstyr til ultralydsmålinger kun haft mulighed for at vise resultatet i et smalt frekvensområde, hvilket gjorde fejlsøgning kompliceret. Tidligere udstyr har haft mulighed for samme frekvensbånd, men man har aldrig tidligere haft mulighed for at se hele frekvens spektret i ét billede. Dette er nu muligt, hvilket er et kæmpe skridt i brugen af ultralyd som et condition monitorings værktøj.

Vi ser frem til at modtage vores demoudstyr i næste uge og kontakt os gerne for en demonstration.

Ultralyd måling

SONOCHECK, måling efter lækage

Pressemeddelselse fra Puftechnik:

Listen to what’s coming from inside!

Uncompromising ultrasound leak detection with SONOCHEK by PRUFTECHNIK

ISMANING – October 24, 2017– With the new SONOCHEK ultrasonic testing device, PRUFTECHNIK, the Bavarian specialist for condition monitoring systems, is entering a new field of preventive maintenance. Thanks to the new SONOCHEK, it is possible to localize specific leaks on high pressure pipes and to evaluate the total loss volume. Its broad bandwidth of 20 to 100 kHz allows almost every leak on all industrial compressed gas and air pipes to be tracked, even from a distance.

 

The SONOCHEK handheld testing device comes with two apps: SONOLEVEL and SONOLEAK.

 1. SONOLEVEL

The SONOLEVEL app is the universal leak detection tool. You can search and find leaks with this app, carry out basic condition monitoring tasks for bearings, check that the condensate separator is in working order and monitor electric control cabinets for spark production. To this end, the handheld equipment is fitted with various sensor attachments for both the airborne (non-contact) and the structure-borne (contact-conditioned) transfer of ultrasound.

 1. SONOLEAK

The SONOLEAK app makes the new leak detection system unique. On the one hand, it is used for precise localization of leaks on all compressed air and gas pipes while it can also be used to determine the exact leakage loss volume. A target measurement of only one second is already sufficient to determine the exact loss volume. The corrective action can be identified immediately thanks to the classification of the leak into five different categories.

 

The broad application spectrum of between 20 and 100 kHz makes it possible to precisely localize all types and sizes of leaks on gas and air pressure systems as well as damage to condensate separators, control cabinets or motor bearings. All ultrasound signals are directly converted into digital signals in the equipment. Reports can therefore be generated quickly and stored with text and voice memos as well as images thanks to the integrated camera.

 

The user is guided intuitively through the menu. The large touch display enables quick and easy operation similar to a smartphone. Reports can be saved in various formats such as PDF or CSV and transferred to a computer via a USB connection. This gives the user a complete documentation and an optimally functioning system without any energy loss.

More information: www.pruftechnik.com

PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany

About PRUFTECHNIK:

The PRUFTECHNIK group, with subsidiaries and partners in more than 70 countries worldwide, is continuing to set new standards with innovative technical developments in the sectors of machine laser alignment, condition monitoring and nondestructive testing to maximize and optimize machine and plant availability and to secure product quality

Vibrationskurser fra Mobius Institute hos Uhre & Nybæk 2018

Vibrationskurser fra Mobius Institute 

10. Oktober 2018

Mobius Institute aktiviteter i Danmark 2018

Vi har taget fat på nyt kursus år 2018 så det er tid til at sætte kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage i et af de kurser vi tilbyder fra Mobius Institute.

Vi har foreløbig i 2017 haft 25 kursister igennem vores kurser i vibrationsteknik og analyse Kategori I, årets sidste kursus er et Kategori II afholdes 27. november – 1. december 2017, der er stadig få ledige pladser.  Mobius Institute har herved været medvirkende til, at hæve standarden og sagligheden, til glæde og gavn for dem som modtager vibrationsrapporterne.

Vi vil gerne sammen med Mobius Institute, fortsætte med udbredelse af god praksis og ikke mindst, en certificeret forståelse for vibrationsanalyse.

Der er derfor planlagt 3 kurser for 2018 og datoerne er som følger;

Kategori I:         5. – 8. marts (4 dage).

Kategori II:         25. maj – 1. juni (5 dage).

Kategori III:       12. – 16. november (5 dage).

Alle kurserne afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart, hvor der også er mulighed for at overnatte.

Vi har stadigvæk de gode værktøjer fra Mobius Institute, I Learn Reliability (iLR) og I Learn Vibration (iLV). Der vil blive tale om adgang via en web portal, hvor til der kan købes adgang til de forskellige programmer. Vi arbejder også på, at værktøjerne I Learn Balancing (iLB) og I Learn Alignment (iLA) bliver gjort tilgængelige på denne måde. Alle værktøjerne kan også købes til egen brug, kontakt os endelig for flere informationer.

Mobius Institute activities in Denmark 2018

A new year 2018 is set for our courses and therefore it is also time to put a mark into your calendar, if you want to attend one of the vibration courses, we are offering from Mobius Institute.

We have until now 2017 had 25 students though our courses in vibration and analysis in Category I. The last course Category II is held from 27th  November – 1st December 2017, there are a few availble places left.  Mobius Institute has again contributed to a higher standard for analysing vibrations signals, for the benefit of those whom receive the vibration reports.

We would like, together with Mobius Institute, to continue disseminating good practice and not least, a certified understanding of vibration analysis.

There are therefor planned 3 courses for 2018 and the dates are as follows:

Category I: March 5th – March 8th (4 days).

Category II: May 28th – June 1st (5 days).

Category III: 12th –  17th November (5 days).

All course are held at Severin Kursuscenter in Middelfart where there is possibility to stay.

We still have the excellent tools from Mobius Institute, I Learn Reliability (ILR) and I Learn Vibration (ILV). There will be a paid access via a web portal to the various programs. We’re also trying to get the tools ILearn Balancing (ILB) and ILearn Alignment (ILA) available via web portal. All the tools can also be purchased for your own use. Contact us for more information

Ny opretningsservice – opmåling af extruder

12. april 2017

TubeCheck – indvendig måling med høj nøjagtighed

TubeCheck, en ny måle teknik tilbydes nu fra Uhre & Nybæk via vores svenske kollegaer fra MLT, til kunder der ønsker at udføre målinger inde i rør eller cylindere. Formålet kan være at detektere slitage eller kontrolmåling af diameter, længde og brede. Det har tidligere været meget svært at udføre en så nøjagtig måling indeni for eksempel ekstrudere. MLT har stor erfaring fra plastindustrien og denne erfaring og deres nyeste produktudvikling, vil Uhre & Nybæk naturligvis gerne dele med eksisterende og nye kunder, på det danske marked.

TubeCheck er et måleredskab som anvendes sammen med vor avancerede lasertracker. Lasertrackeren er et nøjagtigt og bærbar koordinat målesystem som sender en laserstråle ud mod en målebold som indeholder en reflektor prisme, en såkaldt SMR. Prismet sender laserstrålen tilbage og et 3D koordinationspunkt kan gemmes. Målemulighederne er næsten ubegrænsede så længe der er frit udsyn til målebolden. MLT kan måle rør ned til Ø 70mm og nogen øvre grænse for diameter findes ikke.

Flexible måling

TubeCheck giver dig en fuldstændig indvendig måling. Målingen viser diameter, brede og positionen på diameteren som let kan beregnes om til længden på røret. Kunden vælger selv hvilket område i røret og i hvilken udstrækning man har interesse i at måle. Hvor vidt det er hele røret med eksempelvis et måleinterval på 200mm eller bare en sektion på 500 mm med et måle interval på 10mm.

Enkle rapporter

Alle måledata gemmes og repræsenteres enkelt og visuelt i en rapport med det ønskede nominelle mål og tolerancer.

Målepunkterne kan gengives med farveafvigelser og diagrammer

Rapporterne leveres i PDF format. Ønsker du selv, at rotere eller zoome ind på rørets målepunkter og afvigelser, sender vi målefilen og den gratis Viewer software.

Kontakt os hvis du ønsker at høre mere, vi sender også gerne en brochure, se vores kontaktside for dette.

IRIS M Technology

See the unseen – IRIS M Technology

A new video technology allows users to see motion, that is unseen by the human eye. The technology delivers real-time video that visualize unwanted motions and vibrations and enables users to make pre/post repairs or to prevent breakdown.

To the human eye there is no movement, but a new video technology – The IRIS M can reveal and document critical manufacturing operations and components that affect plant reliability and productivity.

Numbers and curves, such as displacement and frequencies, from vibration measurements are a tool –  and easily document critical, and unwanted motion in the manufacturing process, but video in real-time from the IRIS M allows the user to see motion and pinpoint the place where the motion occurs, making the video a perfect tool.

Thanks to a new American technology, it is now possible to detect subtle motion and amplify that motion to a level visible with the naked eye. The technology has recently been introduced in Denmark by Uhre & Nybæk, specialists in vibration analysis. Now, Uhre & Nybæk offers this new video technology, called IRIS M from RDI Technologies, to their customers.

The technology behind the IRIS M is Motion Amplification TM. The technology amplifies motion, though a video processing technique, turning every pixel in the camera into a sensor. What the naked eye can’t see, now becomes visible. The IRIS M operates at 120 frames per second, but can take up to 1.300 frames per second.

“We have customers, who need to see the motion with their own eyes to believe that there is a problem, and to acknowledge it and see where precisely the problem is located. Here we see IRIS M as a new unique innovation technology on the maintenance market, and for testing equipment before delivery to customers,” Søren Uhre says.

New technology from USA
Uhre & Nybæk went to USA to pursue this new video technology.

“We participated at a business trade fair in USA with the purpose of finding a better version of the ODS technology, Operating Deflection Shape, but instead we obtained contact to RDI Technologies, who has developed the new video technology, with the slogan “Seeing is Believing”,” Søren Uhre says.

The possible applications for this new technology are wide and varied, in Søren’s opinion. IRIS M can be used on everything from bridges and buildings, to rotating components like gear and engines.

“The technology can be used on large plants, like a bridge, where it is possible to make recordings from long distance. On the other hand, you have the possibility to zoom in on small components like gears and engines,” he says furthermore.

The technology is a perfect tool to use for quality control on machinery before the manufacturer delivers a new machine to the customer, or after installing an existing pipeline to a new pump. Hazard of vibrations emerge in machinery. It is possible to collect data at safe distance on high voltage cables, which are dangerous to have contact with. When the problem has been located, it is possible to get specific information about the process or issues at the root cause of the problem.

Troubleshooter on a vibration grate
One of the plants, where the new video technology has been introduced, is Babcox Wilcox Vølund. They produce biomass energy technologies for thermal power stations. The IRIS M technology was introduced on a big vibration grate, which leads biomass fuel through the final incinerating process.

“We saw several advantages of the video technology compared to ODS technology. The video technology is faster and has several measuring points”, Arne J Andersen, Senior Service Engineer at Babcox Wilcox Vølund, says.

He feels that the IRIS M technology can be used for fault finding and quality control.

“The time factor in using video technology is very important. We will get the conclusion within minutes after data collection. Time is important and we can make more effective recordings and studies before we deliver the product to our customer. Additionally, there are more measuring points by using video, so you receive more and better information about your plant”, Arne J. Andersen says.

When it comes to vibration grates the correct relationship between the grate and concrete foundation is important, so that the grate can move correctly. If the relationship between fuel and movement is not correct, strain problems will occur.

Arne J. Andersen regards the video technology a substitute for ODS technology, which is a more time- consuming technology with less measuring points.

“You can use the video recordings as documentation for vibration problems or as a quality control when delivering a solution to your customer. You can use the video to document that there were no problems before delivering to the customer”, Arne J. Andersen says, Babcox Wilcox Vølund do not expect to invest in the video equipment.

“I will let the experts do the assignment. They know how to produce the best recordings and they have developed a database with all recordings that can be used as reference”, he adds.

Many measuring points
With traditional vibration, measurements will typically include 50 measurement points. With the IRIS M technology, there are millons of measurement points. You can have an impact from a leg of a machine that causes vibrations that make vital parts of the machinery vibrate. Or you can have hinges frequently breaking because of vibrations caused by metal exhaustion.

“If you have recurring problems with components breaking, production stop, quality problems, or inexplicable problems caused by vibrations, it is a big advantage to use IRIS M technology. Maybe you have a suspicion what is causing the problem, and where it is located, but thanks to IRIS M it turns out to be another problem that causes vibrations in the plant,” Søren Uhre says.

Uhre & Nybæk has used the new video technology with several of their customers.

“We have helped a maritime customer, who since having a ship delivered 3 years ago have had a problem with vibrations in their engines. It was very difficult to convince them that our vibration measurements showed that several of the pipelines made it impossible for the engines to move freely. We insisted that our vibration measurements showed the actually issues and after some considerations and discussions they made the improvements we had recommended. With the video camera, we could have visualized the movements in the motor that our analysis showed”, Søren Uhre says.

“We have had the camera for a month now, and are still surprised by its field of application,” Claus Nybæk adds.

“We are vibrations specialists and know how to interpret signals measured in the plants. Now we are learning to shoot films under optimal conditions regarding light settings, choice of lens and so on. When you know, and understand, how the plants are supposed to work, you quickly learn to control the video technique and benefit from it”, Claus Nybæk says.

Members of DDV can meet Uhre & Nybæk at the DDV event May 9th in Horsens – the theme “Is maintenance ready for the future?”. At the event, Uhre & Nybæk will introduce the new IRIS M technology.

Uhre & Nybæk is one of the sponsors for this DDV event.

Facts

 • IRIS M is powered by Motion Amplification TM, a patented technique developed by RDI Technologies
 • Every pixel in the camera operates as a sensor and detects subtle motion and amplifies that motion.
 • Records minimum displacement 0,1 mil (2,5mm) at 3,3 ft. (1m) with 50 mm lens at max brightness
 • Danish agency: Uhre & Nybæk – uhrenybaek.dk
 • RDI website – rdi-technologies.com – see the videos of project with IRIS M technology

Operation data

 • Shows displacements – time waveforms and spectrum
 • By turning every pixel in the camera into a sensor, IRIS M takes millions of measurements in a fraction of a second.
 • Effective communication equipment between technical and non-technical personnel
 • Perfect for troubleshooting and root cause analysis, alternative to traditional ODS
 • Easy export of Mp4 files for reporting and sharing data
 • Software produces an easy to understand amplified video
 • Non-contact motion amplification platform
 • Collection data under normal operation

 

This story was first published in Optimering – www.optimering.nu – issued by The Danish Maintenance Society – www.ddv.org.

 

 

Messecenter Herning 23.-25. Marts 2017

7. Marts 2017

In cooperation with Uhre & Nybæk are our UK supplier, Datum Electronics Ltd, very excited to be attending the Transport 2017 exhibition on the 23.-25. March, at MCH Messecenter in Herning. Datum Electronics Ltd, will be exhibiting their range of  bolt-on weighing strain sensors, along with their latest torque and shaft power measurement products.

Transport 2017 is Scandinavia’s largest indoor trade fair for the transport industry. With almost 300 exhibitors showcasing innovative products and technologies in the logistics & transportations industry, Transport 2017 is the biggest indoor event that brings the whole transport industry together.

The main exhibit sectors of Transport 2017 are: trucks, buses, vans, specialist vehicles and trailers, storage and logistics, cranes, containers, refuse collection and equipment, operations and maintenance, and transport and services.

The event showcases products from Automotive, Logistics and Transportation industries like equipment and accessories for trucks, buses and vans, lifting/loading equipment and cranes, trucks and lifting gear, chassis components, tyres, driver comfort and equipment, IT and communications, freight forwarder, and many more.

This is something we are really looking forward to as it is a great opportunity to find industry’s best innovations and latest developments of the transport industry.

Come and visit us on our stand G5616 and discover more about our cutting-edge on- board weighing sensor solutions, adaptable to suit a variety of heavy vehicle applications and outputs

For more information about the event, please visit the website: www.transportscandinavia.com or get your free ticket by email web@datum-electronics.co.uk .