Visit from Datum Electronics

The last few days, we have had the pleasure of a visit in Denmark, from our valuable supplier of torque and power measurement equipment, Datum Electronic.

Personalized by sales manager Paul Lynch, we received the official certificates as their authorized distributor of the amazing products from Datum Electronics.

Both Datum and Uhre & Nybæk, are passionate with their work and products but do of course recognize others passions and dedication to their products.

So besides meeting mutual customers, there also was the time to visit a local distillery, where the owner Thorbjørn Kristensen showed to us his distillery, told the history of gin and gave a taste of his fine products.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, så kontakt os endelig.

Ørsted Bioenergy & Thermal Power skriver serviceaftale om vibrationsmålinger

På det nyeste af Ørsteds biobrændsel fyrede kraftvarmeværk i Skærbæk ved Fredericia, har man netop indgået service aftale om måling af vibrationer på det roterende udstyr med Uhre & Nybæk.

Christian Fredborg og Ove Boddum Larsen, har været involveret i både byggefasen og nu også driften af anlægget som i daglig tale på kraftværket, omtales som SKV40.

De mener begge, at vibrationsmåling er et vigtigt redskab i det fremadrettede vedligehold af de mange essentielle anlæg, som skal sikre varmeforsyningen i området.

Ikke alle anlæg har redundans og der er derfor vigtigt for den samlede drift, at især disse kan køre, når fyringssæsonen er på sit højeste. Der er også store, dyre pumper, ventilatorer og elmotorer, hvor det er en stor fordel at vide, hvornår det er nødvendigt med eventuelle tiltag som lejeskifte, balancering, opretning med mere.

Christian Fredborg: ”tilgængeligheden er essentiel, specielt på systemer som ikke er redundante, hvilket gør anlægget sårbart. Her kan havari på selv små elmotorer og gearkasser spille en ligeså stor rolle som på større komponenter.

Ved vibrationsanalysen får vi mulighed for et kig ind i ”fremtidens krystal kugle” og dermed en mulighed for at planlægge vedligehold tilstandsbaseret. Det giver os også god mulighed for at tilrettelægge vedligeholdet i tide til revisionsperioderne.”

Aftalen blev underskrevet i kontrolrummet på Skærbækværket, som vil være en vigtig medspiller når der skal måles vibrationer. Der skal selv når SKV40 kraftblokken er i fuld drift, startes og stoppes pumper, ventilatorer og flis transportører.

Christian Fredborg til venstre og Ove Boddum Larsen til højre, skal sammen med deres kollegaer assistere Uhre & Nybæk teknikerne, når de foretager målingerne 2 gange om året.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, så kontakt os endelig.

Serviceaftale om vibrationsmåling med Aalborg Portland

19. oktober 2018

Aalborg Portland har med Uhre & Nybæk, indgået en aftale om samarbejde vedrørende vibrationsmåling og analyser på en lang række af anlæggene på cementfabrikken i Aalborg. Aftalen gælder indledningsvis for 2 år og åbner også for, at vi kan assistere med vores øvrige services så som balancering, opretning, momentmålinger med mere.

At vi ikke er valgt ’kun’ på pris, men også på vores kompetencer, betyder meget for os. Vi er lokalt forankret tæt på Aalborg Portland og Claus Stadsbjerg Nybæk, har siden midt 1980’erne haft sin gang på de mange anlæg.

Kendskabet til Aalborg Portland, placeringen af de forskellige anlæg og ikke mindst personkredsen hos Aalborg Portland, får stor betydning for vores engagement for der stilles krav til alle Aalborg Portlands leverandører, når der skal produceres klinker og cement 24/7/365. Parathed er én af vores forcer og vi ser frem til, at løfte opgaven.

Vibcode målepunkt

Alle anlæggene omfattet af aftalen, har monteret Vibcode studse. Det betyder  for os, at selv en af vores teknikere uden præcist kendskab til de enkelte anlæg, aldrig vil foretage ‘forkerte’ målinger. Kodepunktet giver sammen med software på vores VibXpert II eller Vibscanner 2, præcis information om på hvilket anlæg, kodepunktet befinder sig og hvilke måleopgaver, der er valgt.

Vi glæder os til at komme i gang og takker for tilliden.

Vil du høre mere om hvad vi kan gøre for dig, så er du hjertelig velkommen til at kontakte os på mail claus@uhrenybaek.dk eller telefon 53 73 64 20.

Aalborg Portland

OPTALIGN Touch

Så er den her det banebrydende udstyr inden for laser-optik akselopretning fra Prüftechnik

 

The world market leader of laser alignment instruments PRUFTECHNIK proudly announces the launch of the new OPTALIGN®touch system. TheOPTALIGN®touch by PRUFTECHNIK is the equipment of choice for simple, fast and precise daily alignment jobs – a tool needed in any maintenance workshop.

 The new OPTALIGN®touch package consists of the touch handheld device and the PRUFTECHNIK sensALIGN®5 sensor/laser heads offering all well-known PRUFTECHNIK features necessary for every day alignment jobs: continuous SWEEP®measurement mode, simultaneous real-time machine corrections in both horizontal and vertical directions (Live Move), automatic evaluation of the alignment condition, soft foot detection, InfiniRange®, flip machines functionality and many more.

 

The new OPTALIGN®touch opens up the world of full wireless connectivity via WiFi connection and cloud-based file transfer. The touch screen device is made for maximum durability. Not only it is waterproof and dust-proof according to IP65, but it is also shock-proof, oil, dirt and scratch resistant.

The sensALIGN®technology is based on the inherent PRUFTECHNIK single laser technology providing highly accurate measurement results and easiest mounting and measuring in the field. sensALIGN®sensors include two HD large position sensitive detectors (PSD) and MEMS inclinometers and connects wirelessly to the device via Bluetooth®. Combined with the detector extension capability InfiniRange®, there is no need for pre-alignment as it is always possible to measure the initial alignment condition, no matter how big the misalignment is. Furthermore, the live corrections of the machine can be started at any sensor clock position after the measurement shaft rotation.

More advanced alignment tasks like e.g. Live Trend for the measurement of machine positional changes  can easily be operated with a fast and simple upgrade of the laser/sensor heads to the state-of-the-art sensALIGN®7. And the whole world of PRUFTECHNIK’s intelligent alignment features becomes available.

Vil du høre mere, så er du hjertelig velkommen til at kontakte os.

Balancering på akselgenerator M/tr Polar Aassik

På M/tr Polar Aassik, fra Polar Seafood er der monteret CMS system til at monitorer hovedgear, vinkelgear og akselgenerator, der er lavet en serviceaftale på analyse samt rapportering hver 2. måned.

I forbindelse med seneste analyse i start juni 2018, blev der noteret en udvikling af vibrationsniveauet på akselgeneratoren NED, hvor det anbefalede niveau i henhold til ISO er <7,1 mm/s RMS, havde niveauet udviklet sig til 12 mm/s RMS under sejlads og fiskeri. I forbindelse med rapporten blev vores assistance tilbudt for udbedring af fejl ombord, derfor blev der hurtigt efterfølgende uge planlagt en tur til Aasiaat, Grønland, da dette passede med planlagt mandskabsskift om bord.

Herunder ses billeder af balanceringsjobbet ombord på M/tr Polar Aassik, der blev balanceret på generatorvingen, da balancering på koblingen øgede vibrationsniveauet på vinkelgearets tandindgrebs frekvens.

Der blev monteret 425 gram i alt.

Efter ovenstående balanceringsjob var udført, blev de forskellige niveauer testet under sejlads, hvilket medførte nogle ganske tilfredsstillende resultater. Der blev også ved sidste eftersyn, konstateret fejl på en af målekanalerne, sat op til at monitorer vinkelgearet, denne fejl blev også udbedret under dette besøg.

 

Så var der kun hjemturen tilbage… den skulle vise sig at blive forlænget med 3 dage, der var planlagt hjemrejse fredag d. 22. juni, dog grundet det hurtigt skiftende vejr på Grønland var der pludselig kraftig tåge, hvilket medførte aflysning af fly. Dagen efter blev det tekniske udfordringer med flyet der forhindrede hjemrejsen.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, da der blev tid til at se lidt mere af Grønland.

 

 

On M/tr Polar Assik from Polar Seafood has mounted a CMS system for monitoring of PTO gear, angular gear and shaft generator. Polar Seafood has made an agreement for service with Uhre & Nybaek for analysis and report every other month.

In connection to this agreement for service in June there was noted a development in the vibration level for shaft generator NDE. The recommended level is according to ISO <7,1 mm/s RMS, this level has developed to 12 mm/s RMS during sailing and fishing. Our assistance for service and repair of the damage were offered and quickly a journey was planed the week after to Asisaat, Greenland.

On the pictures onboard M/tr Polar Aassik the balancing was performed on the generator fan, due to increasing vibration levels on the angular gear tooth-grip frequency, when balancing on the coupling.

After preforming the balancing job, the different levels were tested at sea which lead to satisfactory results. At last service inspection a failure was detected with one of the measuring channels which is monitoring the angular gear. This flaw was also corrected during this visit.

Successful ending balancing job now only the journey back to Denmark awaited, but due to heavy fog and technical problems with the plane the day after the journey back was delayed 3 days, but that led to experiencing more of Greenland in mean time.

….. AND THE WINNER IS …….’GIRLY WIBES’

 

… sådan sluttede den årlige sommerfest for personalet ved Uhre & Nybæk, vinderne … selvfølgelig pigerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfesten blev holdt på Skanderborg Park Hotel med den fantastiske udsigt ud over Skanderborg sø. Alle mand mødte op til forfriskninger på terrassen på en meget varm dag, dog måtte drengene desværre undvære Søren Uhre, der var kaldt på Nordsøen til en spændende opgave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi startede med et Gourmet løb, med opgaver undervejs – udfordringer til lugte-, smag-, følesansen og hjerne. Undervejs blev der serveret Champagne, østers og chokolade, men også på græshopper og larver mm …. sluttelig en quiz i det kulinariske . Som sidste aktivitet var der arrangeret lerdueskydning ….. her trådte pigerne for alvor i karakter og beviste overfor drengene, at de bestemt kunne håndtere … ’the big guns’.

Efter omklædning blev der serveret den lækreste 3 retters gourmet middag, festen sluttede på terrassen med drinks og hygge i stearinlysets skær.

 

….. AND THE WINNER IS …….’GIRLY WIBES’.

…. this is how this year’s summer party for the staff at Uhre & Nybaek ended and the winners of course … the girls.

The party was held at Skanderborg Park Hotel with the fantastic view of Skanderborg lake. In the hot weather refreshing drinks were served at the terrace, the boys unfortunately had to do without Søren Uhre on their team, while he was attending an interesting job at the North Sea.

All started with a Gourmet race, with varied tasks in the making. With challenge the sense of smell, taste, touch and brain. There were served Champagne, Oysters, chocolate but also grasshoppers and other insects, in the end a quiz in gastronomy. The last activity shooting clay pigeons with laser hunting guns. This is where the girls really showed the boys that they could handle the big guns ….. superior victory to the girls.

After changing clothes a delicious 3 course gourmet dinner was served, the party ended in candlelight at the terrace with drinks and fun.

 

 

 

 

Samarbejdsaftale med Danmarks største biogas selskab

Nature Energy har med Uhre & Nybæk, indgået aftale om samarbejde vedrørende vibrationsmåling – analyser og andre af de serviceydelser, som Uhre & Nybæk tilbyder.

Driftsingeniør Morten B Andersen har foranlediget denne aftale, på bagrund af det arbejde, som er udført på enkelte af biogasanlæggene. Der er meget komplekse, roterende udstyr på anlæggene og produktionen afhænger i høj grad af, at det kører når det skal. Et utilsigtet stop på for eksempel en reaktoromrører, betyder at forgasningsprocessen stopper og reaktortanken skal tømmes.

 

 

 

 

Billedet er fra anlægget i Holsted, og på toppen af reaktortanken, ses motor og gear for omrøreren.

 

 

Nature Energys anlæg i netop Holsted, var første site hvor Morten B Andersen fik iværksat vibrationsmålinger, som en del af et fremtidigt værktøj til vedligeholdelse.

Uhre & Nybæk har på anlægget i Holsted, blandt andet på foranledning af vibrationsrapporterne, foretaget balancering og med IRIS Motion Amplifikation teknologien, optaget film som Nature Energy har kunne vise leverandører, i forhold til problemstillinger på specifikke anlæg.

Film fra Nature Energy Holsted kan ses her:

Youtube.com/Uhre & Nybæk

Morten B Andersen, er selv certificeret vibrationstekniker CAT I og med en meget proaktiv tilgang til forebyggende vedligeholdelse i Nature Energy koncernen, er det naturligt gradvist at indføre vibrationsmåling og analyse, som en integreret del af vedligeholdet.

’Det giver god mening, at kende udstyrets tilstand, og få reageret i tide. Med aftalen sammen med Uhre & Nybæk, har vi nogle af de ypperste vibrationsteknikere i Danmark til, at hjælpe os med at holde produktionen i gang og samtidigt optimere driften,’ udtrykker Morten.

Se mere om Nature Energy og Uhre & Nybæk på følgende hjemmesider:

Vil du høre mere, så er du hjertelig velkommen til at kontakte os.

Uhre & Nybæk is going into space – balancing with high accuracy

May 2018

 

not literally but our balancing services at GomSpace, is in transferred meaning taking us into orbit. We did more than 2 years ago, have the first meeting with founder and partner at GomSpace, Morten Bisgaard, developer Jonas Morsbøl and had initial discussions about balancing of gyroscope reaction wheels.

GomSpace is among other things, developing and manufacturing Nano satellites and inside each Nano satellite, gyroscopes controlling the satellites position in space (Gyroscope is a device used for measuring – maintaining the satellites rotational degrees of freedom, orientation and angular velocity. In this case, it is a spinning wheel in which the axis of rotation is free to assume any orientation by itself. When rotating, the orientation of this axis is unaffected by tilting or rotation of the mounting, according to the conservation of angular momentum. The numbers of gyroscope reactions wheels varies depending of satellite type.

Over the first couple of meetings, technical aspects were discussed as well the design of the reaction wheel, in order to perform the balancing. Søren Uhre, TCO at Uhre & Nybæk, had not doubts about whether was possible to perform the balancing with VibXpert II. The reaction wheels just had to have, the physicals possibilities to make the adjustments and the balancing grade, had to be determined.

Determining the permissible residual balancing was given by ISO standards Uper = (Eper x m) / r where

Uper is unbalance permissible

Eper Rotor permissible specific unbalance

m is the weight of the rotor and

r the balancing radius.

With a rotor weight of approximately 105 grams and a balancing radius of 15 mm, the balancing grade was calculated to 0,8 g/mm in total. Hence the balancing should be in 2 plans, the exact figure per plane is 0,4 g/mm.

Talks about design ended with 2 rows of 2 mm threaded screw holes, 12 in each end of the 30 mm long reaction wheel.

Using the VibXpert II instrument from Prüftechnik for these balancing jobs, was of course an easy choice hence we use this instrument every day and for all our balancing jobs. The accelerometers normally used for the balancing, would though be an issue due to the weight.

Our standard accelerometer VIB 6.142 R weight of 36 grams and the weight would have to high an influence overseeing the weight of the reaction wheel. Even the reflective tape, normally used for the laser trigger was considered to have an influence. Søren Uhre found alternative solutions and with a new accelerometers, with a weight of 4 grams and a silver marker pen for the trigger mark, we were ready to our first trial balancing.

The first test was performed in September 2016. Morten Bisgård and Jonas Morsbøl had prepared two reaction wheels, number 10 and 11. The initial test on wheel 11 included a run-up test to determine if there were any resonant areas. The test showed a good stabile run-up, with a minor resonant point at 1500 rpm.

 

The first balancing run, showed an unbalance of 1,4mm/s RMS at the running speed. The unbalance was balanced according to below polar plot. The unbalance was reduced to < 0,1mm/s

 

After the balancing runs, there were still some vibrations in the unit.

The  spectrum shows how the vibration level at the running speed (110hz) is low, but instead we see “hay stacks” in the spectrum, with harmonics, that indicates looseness of a bearing fit. The spectrum RMS is now 0,76mm/s RMS. The loose bearing fit was a known fact, and would of course be improved.

 

 

 

Below is a final run-up test to 6000 rpm.

 

Since wheel 11 had the problem with the bearing fit, we changed to wheel 10.

 

 

 

 

Wheel 10 was balance from 0,55mm/s to 0,1mm/s RMS. Compared to wheel 11, the spectrum now shows a dominant peak at 10x ( 1.100 Hz). This peak has been discussed and is related to electrical interference.

 

To prove that the 10X peak is electrical related, a coast down test was made, where the power was cut. This means that no external power disturbs the vibration picture

Below waterfall plot shows how an 8X peak now instead is visible in the spectrum. This peak was discussed and found to be related to the magnets in the motor.

 

 

 

 

Besides above vibration readings, a resonant area was detected, when the unit was put in upright position. Another run-up test was performed to determine the frequency area and level. The waterfall plot now clearly shows a resonant area between 2700 – 3050 rpm. The resonance was clearly induced by the motor end covers.

 

 

 

 

 

 

The conclusion from the initial test was, that balancing could be performed without any issues, despite the ‘low tech test setup’ as seen in picture.

First demo balancing. To the left, laser trigger reading the speed signal from the mark made with pen, upon the reaction wheel inside housing. The tweezers is for operating the screws used to correction.

Conclusion was also changing the setup for adjustments. The 2 mm threaded screw holes were to ‘coarse’ and to adjust any wobbling phenomenon, another row of screw holes around the centre of the reaction wheel, would be helpful. The screw holes is now changed to 1,6 mm and tiny unbrako screws in different length and therefor weight, is used for adjustment.

GomSpace has worked with the design of housing and ongoing, tested different bearings for the gyroscope reaction wheels.

Anders B Nielsen and Mathias M Nielsen at balancing setup

 

Anders Bo Nielsen to the left, is electrical engineer at Gomspace and responsible for test and balancing of the reaction wheels.

 

 

 

 

 

 

Mathias Møller Nielsen, is one of Uhre & Nybæk technicians performing the balancing at GomSpace and is here, marking the flywheel with a pen, for the trigger reading.

Deeply concentrated with focus on accuracy and cleanliness

 

Uhre & Nybæk invested in another 4 grams accelerometer and when the balancing is performed today, both axes are measured simultaneously, which improves the time used for the balancing job.

Result? Not to be seen from surface of our Earth but somewhere up there, the Nano satellites have been in orbit for more than one year.

 

Want to know more? Contact us or visit Gomspace https://gomspace.com/home.aspx